Jako przewodniczący Europejskiego Forum Energetycznego, Jerzy Buzek prowadził spotkanie z Diederikiem Samsomem, szefem gabinetu wiceprzewodniczącego KE Timmermansa. Głównym celem spotkania była wymiana poglądów na temat stanu transformacji energetycznej w UE.

Pan Samsom omówił z członkami EEF obecny stan przechodzenia na neutralność klimatyczną, przeszkody i działania wymagane do skutecznej transformacji firm UE w celu osiągnięcia celów klimatycznych, zwłaszcza w świetle pilnej potrzeby zwiększenia niezależności energetycznej UE.