Dziś drugi dzień Europejskiego Forum Nowych Ideii w Sopocie. Jerzy Buzek moderował debatę: Nowa Ukraina. Nowa Europa. Nowy Świat. Zaproszeni goście dzielili się refleksjami na temat zmian jakie nastąpią w UE po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rozmowa toczyła się wokół potencjalnych scenariuszy rozwoju konfliktu zbrojnego i znaczenia tożsamości w obecnej rzeczywistości.

Mocno wybrzmiał głos wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy, Olhi Stefaniszyny, która mówiła, że Ukraina walczy nie przeciwko czemuś, ale o coś: walczy o wartości europejskie i europejską tożsamość.  

Komisarz Margaritis Schinas podkreślał koniec ery niewinności UE i początek ery asertywności Wspólnoty: UE po raz pierwszy w historii finansowała militarne wsparcie dla jakiegoś kraju. Wobec zmian geopolitycznych zachodzących na świecie Unia musi zadbać o swoje interesy.

Kwestię tożsamości podsumowała minister Malgorzata Omilanowska-Kijańczyk, mówiąc o potrzebie jej budowania na otwartości wobec innych - nie w opozycji do nich. Paneliści byli zgodni, że konieczne jest niwelowanie ryzyka odrodzenia się nacjonalizmów.

Głos młodego pokolenia wybrzmiał ustami Zofii Zochniak, która podkreślała, że świat już się zmienił na skutek sytuacji w Ukrainie. W Polsce i nie tylko, konflikt wyzwolił w społeczeństwie poczucie wspólnoty, ogromną solidarność i chęć pomocy uchodźcom z Ukrainy.