Jerzy Buzek uczestniczył w debacie inauguracyjnej jubileuszowego XXX Forum Gospodarczego Welconomy w Toruniu. W panelu zatytułowanym: „30 lat minęło, lecz co dalej?  Rzecz o patriotyzmie jutra” redaktor Andrzej Jonas pytał uczestników o refleksje na temat zmian gospodarczych, społecznych i politycznych. W debacie wybrzmiewały nostalgiczne wspomnienia autorów reform, które zapoczątkowały transformację Polski, jak też trzeźwa ocena zysków i strat tego okresu.

Oprócz wspomnień z czasów I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, były premier nawiązał do obecnych wyzwań, z którymi Polacy muszą się zmierzyć po trzech dekadach od zmiany ustroju. „Mamy największy kryzys demograficzny”, „najbardziej podzieloną Polskę”, „mamy potrzebę wsparcia Ukrainy” wyliczał były przewodniczący.

Nawiązując do gospodarki, europoseł podkreślał pilną potrzebę uruchomienia środków finansowych z Krajowego Programu Odbudowy dla przedsiębiorców. Spoglądając w przyszłość, Jerzy Buzek wraził głębokie przekonanie, że „Polska przyszłości” to „Polska samorządów, lokalnych wspólnot stanowiących o sobie”.