Po osiągnięciu porozumienia w sprawie dyrektywy wodorowo- gazowej w listopadzie, dziś wypracowano kompromis w sprawie rozporządzenia wodorowo - gazowego. Celem obydwu aktów prawnych jest dekarbonizacja sektora gazowego.   

Jerzy Buzek kierował pracami nad regulacją z ramienia Parlamentu Europejskiego.

„Mamy kompromis ws. regulacji wodorowo-gazowej, a w nim: ramy prawne dla rynku wodoru plus wsparcie jego rozwoju w regionach górniczych, zachęty taryfowe dla biometanu, zapisy ws. wspólnych zakupów gazu – pilotażowo – wodoru i prawną możliwość wstrzymania przez kraje importu gazu z Rosji” – powiedział europoseł po zakończeniu negocjacji.

Prawna ścieżka do eliminacji rosyjskiego gazu z UE

W regulacji znalazły się przepisy umożliwiające państwom członkowskim m.in. wprowadzenie całkowitego zakazu importu gazu z Rosji, w tym LNG.

Państwa członkowskie będą mogły zakazać przedsiębiorstwom z Rosji i Białorusi zakupu przepustowości w swoich gazociągach i terminalach skroplonego gazu ziemnego, jeśli uznają to za zagrożenie bezpieczeństwa.  

Pakiet wprowadza również zakaz importu gazu z Rosji poprzez platformę dla wspólnych zakupów gazu i wodoru.

Regulacje mają uruchomić rynek wodoru

W kwestii wodoru Jerzy Buzek od dawna podkreślił, że jest on przyszłością energetyki.

Celem nowej legislacji jest budowa rynku wodorowego i biometanowego, a także infrastruktury pozwalającej wytwarzać, magazynować i przesyłać te paliwa, również dzięki wykorzystaniu i dostosowaniu istniejącej infrastruktury służącej do transportu gazu naturalnego. Proponowane regulacje tworzą uproszczone ramy prawne m.in. dla:

  • certyfikacji i handlu niskoemisyjnymi gazami,
  • rozdziału właścicielskiego między producentami, dostawcami i operatorami sieci przesyłowych, aby uniknąć konfliktu interesu;
  • dekarbonizacji gazu naturalnego przez mieszanie go z wodorem w ustalonych proporcjach i umożliwienie transportu mieszanek wodorowych w istniejącej infrastrukturze;
  • zmiany przeznaczenia istniejących sieci przesyłowych i dystrybucyjnych z gazu na wodór.

Biometan szansą dla Polski

Dla Polski ważne są regulacje dotyczące biometanu. Szacuje się, że nasz kraj ma możliwość produkować 8-10 mld metrów sześciennych rocznie w perspektywie kilku lub kilkunastu lat.

Więcej na ten temat:

https://slaskaopinia.pl/2023/11/20/bez-wodoru-sie-nie-uda-o-neutralnosci-klimatycznej-ue-gosc-ryszard-pawlik/

https://www.buzek.pl/index.php/aktualnosci/278-nadchodzi-era-wodoru-skomentowal-jerzy-buzek-dzisiejsze-glosowanie-w-komisji-itre-pe-ws-rozporzadzenia-i-dyrektywy-dot-zielonego-wodoru

https://www.eppgroup.eu/pl/jak-dzialamy/z-krajami-ue/polska/informacje/jerzy-buzek-odpowiedzialny-za-pakiet-wodorowo-gazowy-ue

https://slaskaopinia.pl/2022/07/15/buzek-wodor-to-nasza-energetyczna-przyszlosc/