PE zbliża się do ostatniego etapu  przyjęcia Pakietu Wodorowo-Gazowego. Dziś Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) przyjęła proponowaną legislację.  Ostatnim etapem będzie głosowanie na sesji plenarnej.

 Jerzy Buzek kierował pracami nad regulacjami jako sprawozdawca PE ws. rozporządzenia nt. unijnego rynku wodoru oraz gazu ziemnego i gazów odnawialnych. Dodatkowo poprowadził z ramienia Europejskiej Partii Ludowej prace nad dyrektywą na ten sam temat.

 Wodór zamiast gazu

Ideą ustawodawców jest stopniowe odchodzenie od gazu ziemnego. Pakiet ma położyć fundamenty prawne do rozwoju rynków wewnętrznych gazów odnawialnych i gazów ziemnych oraz wodoru. Co ważne, regiony górnicze mają uzyskać szczególne wsparcie dla rozwoju technologii wodorowych.

Zakaz importu z Rosji

Ważnym aspektem wprowadzanych zapisów jest dobrowolny mechanizm wspólnych zakupów gazu, ale - co niezwykle istotne - Rosja została wykluczona z grona sprzedawców.

Więcej na ten temat: