W sali senackiej na Wawelu odbyła się uroczysta sesja sejmiku województwa małopolskiego. Był to jubileusz 25-lecia wprowadzenia reformy samorządowej. Rząd ówczesnego premiera Jerzego Buzka zredukował liczbę istniejących wówczas 49 województw do 16 oraz wprowadzono trójstopniowy podział administracyjny. Uroczystość zgromadziła radnych województwa, posłów i senatorów Rzeczpospolitej Polskiej oraz rektorów uczelni wyższych.

- Obecność na Wawelu budzi niezwykły respekt. Jeśli ktoś przybywa tu spoza miasta Krakowa i spoza Województwa Małopolskiego to naturalne. Jest to takie nagromadzenie wiedzy historycznej. Tej niezwykłej siły, która kształtowała nas wszystkich - Polaków przez stulecia. Nie możemy się czuć inaczej, jak tylko pod wielkim urokiem tego niezwykłego miejsca - podkreślał Jerzy Buzek.

Wspominając początki procesu decentralizacji państwa sprzed ćwierć wieku, europoseł stwierdził:

To jest niezwykle ważne, że 25 lat temu podjęliśmy w rządzie Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności, tę niezwykłą decyzję, aby stworzyć w Polsce województwa samorządowe i powiaty samorządowe.

 

Podkreślał również wagę samorządu w budowaniu kapitał społecznego:

 

Samorząd to przestrzeń do budowania wartości społeczno-moralnych. Tego, co jest i powinno być między nami i w nas.