Jerzy Buzek przekazał dobrą wiadomość dla naszej branży ciepłowniczej: polskie ciepłownie mogą otrzymać dodatkową pulę bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w latach 2026–2030 r.

Nasze ciepłownictwo jest na początku drogi ku dekarbonizacji.  Udział OZE w koncesjonowanym ciepłownictwie (systemy powyżej 5 MW) w 2022 r. sięgał 13 %. Lata zaniechań inwestycyjnych i rosnące obciążenia związane z wysoką emisyjnością naszej przestarzałej infrastruktury doprowadziły do trudnej sytuacji finansowej jednostek ciepłowniczych. Koncesją dla ciepłowni jest zwiększenie poziomu uprawnień przydzielanych im bezpłatnie.

Interwencja poselska

- Nasze firmy ciepłownicze są właśnie w kluczowym momencie tworzenia Planów Neutralności Klimatycznej, niezbędnych do otrzymania dodatkowych funduszy z Unii Europejskiej. Jednocześnie docierały do mnie sygnały, że w toku tych prac pojawiają się istotne rozbieżności w rozumieniu niektórych zapisów dyrektywy ETS – stąd moja interpelacja, złożona w trybie pilnym, do Komisji Europejskiej- stwierdził Jerzy Buzek.

 Korzystna interpretacja

 - Cieszy mnie odpowiedź na nią Komisarza Hoekstry, który jednoznacznie potwierdził korzystny sposób przydzielania bezpłatnych uprawnień w ramach systemu ETS ciepłownictwu systemowemu. Dzięki temu dostanie ono dwa razy więcej pieniędzy na swoją ekologiczną modernizację w najbliższych latach. To bardzo dobra wiadomość dla wielu samorządów w Polsce, dla branży ciepłowniczej, a przede wszystkim – dla jej klientów, czyli 15 milionów Polek i Polaków. To też bowiem szansa na niższe rachunki za ciepło oraz czystsze, pozbawione smogu, powietrze - skonkludował europoseł.

Więcej na ten temat:

Dobre wieści z Brukseli dla polskiego ciepłownictwa. „Stanowisko komisarza przecina spekulacje”.

Komisja Europejska potwierdziła korzystny sposób przydziału bezpłatnych uprawnień ETS dla sektora ciepłowniczego.

Szansa na dodatkowe uprawienia do emisji CO2. Ciepłownie muszą spełnić warunek.