Dziś odbyło się ostanie spotkanie Komisji ITRE w tej kadencji PE. Zaproszeni dwaj komisarze Terrie Breton i Maroš Šefčovič dokonali podsumowania prac. Była to również okazja to debaty i przedstawienia pytań europosłów.

Jerzy Buzek zadał pytanie w dwóch kwestiach kluczowych dla regionów górniczych:

  • Przedłużenie funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) po 2027,
  • Premiowanie w aukcjach OZE również producentów instalacji OZE z regionów górniczych.

Odpowiadając na pytanie o FST Komisarz Šefčovič nawiązał do wizyty w Katowicach w czasie, kiedy rodził się pomysł FST:

- Ta koncepcja powstała podczas naszego naszej wizyty w Katowicach, gdzie rozmawialiśmy z samorządowcami i partnerami ze strony społecznej, którzy nawoływali do współpracy. Chcieli znaleźć nowy model biznesowy dla swojego regionu w obawie o przyszłość i miejsca pracy dla młodych ludzi. […]  Koncepcja ta prowadziła do powstania Platformy na rzecz Regionów Górniczych w Procesie Transformacji. Następnie Profesor Buzek został sprawozdawcą w sprawie FST i nadzorował proces kształtowania Funduszu - wspomniał komisarz.

- Będę popierał kontynuację tych prac, ponieważ sprawiedliwa transformacja jest konieczna z punktu widzenia konkurencji gospodarki europejskiej – podsumował swą odpowiedz Šefčovič .  

 Dlaczego to ważne dla mieszkańców Śląska?  

 Dziś pierwsza pula pieniędzy z FST już „zaczyna pracować w regionie”. Przypomnijmy, Śląskie otrzymało 2.2 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a samorząd regionu już rozdysponował część środków.  

 FST zmienia śląską przestrzeń

 Realizacja Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego na terenie dawnej KWK „Wieczorek”, czy 10 projektów rewitalizacji poprzemysłowych terenów (m.in. rewitalizacja Wielkiego Pieca Huty Pokój, czy projekt śródmieścia w Dąbrowie Górniczej w postindustrialnych przestrzeniach byłej Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek Defum) nie byłyby możliwe bez dofinansowania z FST.

 FST zmienia śląskie firmy

 FST dokonuje transformacji przestrzeni, ale przede wszystkim wspiera firmy w przebranżowieniu, utrzymaniu miejsc pracy i tworzeniu nowych. Około 126 mln zł trafiło do 8 dużych firm okołogórniczych m.in. na dywersyfikację działalności produkcyjnej w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz wzmocnienie potencjału zatrudnienia, utworzenie Centrum Nowych Kompetencji - OZE i cyfryzacji w energetyce czy rozszerzenie zakresu działalności Data Center, obsługującego dotychczas sektor górnictwa, poprzez wprowadzenie nowych, zaawansowanych usług informatycznych z obszaru cyberbezpieczeństwa dla innych branż.

A to dopiero początek

 Dlatego tak istotne jest pytanie Jerzego Buzka, czy ten strumień środków z FST dedykowanych regionom górniczym można utrzymać w kolejnej perspektywie finansowej tj. po 2027 r. To jest początek drogi zmian dla regionu. Potrzeb jest mnóstwo. Warto walczyć o kontynuację FST, bo to szansa, aby zatrzymać tych młodych ludzi w regionie.

Więcej na ten temat:

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji wkracza do akcji w regionie!

Gospodarka: Ogółem do woj. śląskiego ma trafić ze źródeł finansowania Sprawiedliwej Transformacji 2,2 mld euro.

 Fundusze unijne dadzą nowe życie poprzemysłowym terenom

 Powstaje katowicki Hub gamingowo-technologiczny. Miasto ogłosiło przetarg na roboty budowlane.