Od kilku miesięcy w Parlamencie Europejskim trwają intensywne prace oraz negocjacje z Radą nad rewizją ram telekomunikacyjnych. Celem wprowadzanych zmian jest zapewnienie wszystkim obywatelom UE dostępu do możliwie najlepszego łącza internetowego,   wdrożenie sieci 5G, lepsza ochrona konsumentów i poprawa dostępności korzystania z polaczeń międzynarodowych. Dodatkowo zmiany mają sprzyjać rozwojowi startupów oraz wspierać małe i średnie firmy.

W czasie debaty na sesji plenarnej w Strasburgu przewodniczący parlamentarnej komisji ds. przemysłu, badań naukowych i energii powiedział:

„Europejski kodeks łączności elektronicznej wraz  z rozporządzeniem BEREC nie tylko na lata zdefiniuje rynek telekomunikacyjny. To ogromny krok naprzód w stronę prawdziwej Unii Cyfrowej”

Jerzy Buzek nadmienił też, że przy decyzjach dotyczących widma radiowego będzie brane pod uwagę geograficzne położenie państw członkowskich. Jest to ważne w szczególności dla takich państw jak Polska, które muszą koordynować się z sąsiadami niebędącymi członkami UE, co często jest trudne i czasochłonne. W takich sytuacjach potrzebne jest wsparcie instytucji unijnych, a wypracowanie odpowiednich porozumień jest w interesie całej wspólnoty.