Prof. Buzek został zaproszony przez Pana Rektora Arkadiusza Mężyka na koncert Zespołu ‘Perfect’ na Politechnice Śląskiej. Lider zespołu, Grzegorz Markowski, zachwycił niewiarygodną formą i ponadczasowością wykonywanych piosenek.                            

         Zespół Perfect miał status absolutnej antyreżimowej ikony w czasach PRL. Pokolenie, które wtedy dorastało i wychowało się na utworach zespołu pamięta z pewnością jak ogromnie ważną rolę pełniła muzyka - i właśnie zespół Perfect - w wyrażaniu buntu wobec zastanej komunistycznej rzeczywistości. W kraju, gdzie wszelkie formy sprzeciwu wobec władz PRL spotykały się z reakcją służb milicji i ZOMO, jedynie artyści mogli przemycać antyreżimowe treści w swych utworach. Znamienne jest, że tłumy, które na koncertach śpiewały z Grzegorzem Markowskim utwór: „Chcemy być sobą” przemycały w refrenie frazę: „Chcemy bić ZOMO’ w akcie sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez służby.

         Te wspomnienia budzą refleksję na temat wartości wolności, a w szczególności wolności artystycznego wyrazu, zagwarantowanej dziś w Konstytucji i Traktatach UE.  Jakość piosenek i energia lidera sprawiają, że zarówno ówczesna młodzież, jak też dzisiejsi studenci Politechniki Śląskiej bawili się wyśmienicie przy piosenkach Perfectu. Prof. Buzek miał okazję pogratulować wspaniałego występu charyzmatycznemu liderowi, Grzegorzowi Markowskiemu. Wydaje się, że niektórzy z nas są jak wino - im starsi tym lepsi.