Udziałem w wiślańskim korowodzie rozpoczął tegoroczne góralskie świętowanie prof. Jerzy Buzek. Po Wiśle, Żywiec a później i Szczyrk i znowu Wisła, bowiem TKB to największa w kraju i jedna z największych imprez folklorystycznych w świecie. Ponad 100 zespołów pieśni i tańca z ok. 20 państw na różnych kontynentach, 4 tysiące tancerzy, śpiewaków i muzyków, ponad 50 kilkugodzinnych wieczornych koncertów na dużych plenerowych estradach, odbywających się równocześnie w kilku miejscowościach przez kolejnych 9 dni.
Dziś po wielu latach zmagań organizacyjnych, występów, prezentacji obrzędów, wystaw twórczości ludowej, itd. Tydzień Kultury Beskidzkiej to niewątpliwie jeden z najwspanialszych i najbardziej barwnych festiwali na świecie. A co najważniejsze, to również spotkanie ludzi polskich gór, to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania a zarazem poznania bogactwa góralskich obrzędów i zwyczajów, strojów muzyki czy gwary.