28. stycznia 2005

Jerzy Buzek w Stanach Zjednoczonych

Jerzy Buzek wziął udział w ćwiczeniach strategicznych związanych z
bioterroryzmem pod kryptonimem Atlantic Storm. W ćwiczeniach wzięła udział
Madeleine Albright, była sekretarz stanu USA. Podczas swego pobytu w Ameryce
Pan Premier odbył rozmowę z profesorem Zbigniewem Brzezińskim, byłym doradcą
prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego oraz, na zaproszenie Konsula RP
Franciszka Adamczyka, spotkał się z chicagowską Polonią.


25. stycznia 2005

Program o integracji europejskiej

W nagraniu kolejnego odcinka programu poświęconego problemom integracji europejskiej wziął udział prof. Jerzy Buzek. Tym razem rozmawiano o Konstytucji Europejskiej oraz kwestii jej ratyfikacji w referendum ogólnonarodowym. W drugiej części audycji prof. Jerzy Buzek wypowiadał się na temat aktywności posłów polskich w Parlamencie Europejskim oraz na temat przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jose Barosso. Programy poświęcone Unii Europejskiej są emitowane w częstochowskiej telewizji „Orion” dwa razy w tygodniu.


21. stycznia 2005

Bohater XX wieku

Jan Nowak-Jeziorański - "kurier z Warszawy" zmarł w nocy z czwartku na
piątek w Warszawie, w wieku 92 lat. "Jan Nowak Jeziorański był jednym z
największych polskich bohaterów XX wieku. Choć odczuwamy wielki smutek po
jego stracie, wiemy, że jego życie zakończyło się pełnym sukcesem tego, o co
walczył" - uważa Jerzy Buzek. "Będzie nam go bardzo brakowało, będziemy o nim
opowiadać naszym dzieciom, naszym wnukom, będą miały z kogo brać przykład.
Patriotyzm Nowaka-Jeziorańskiego przejawiał się także w krytycznym
spojrzeniu na Polskę i na Polaków. Nie ukrywał takich opinii, co nam także
pozwalało wybierać lepszą drogę."


21. stycznia 2005

Spotkanie z dziećmi

Dzieci niepełnosprawne, spędzające ferie zimowe wraz z dziećmi z pełną sprawnością gościły 21 stycznia prof. Jerzego Buzka. Ferie zorganizował Salezjański Ośrodek Wychowania i Animacji „SOWA” w Częstochowie. Ośrodkiem kieruje dyrektor ksiądz Janusz Kamiński przy wsparciu zastępcy dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Częstochowie Pani Ewy Galle. Wolontariusze obydwu ośrodków przygotowali atrakcyjny program, w którym prof. Jerzy Buzek brał czynny udział. Na scenie w sali kinowej bawił się razem z dziećmi i z satysfakcją rozdawał nagrody, które ufundowało biuro poselskie prof. Jerzego Buzka. Dzieci pożegnały gościa śpiewem, oklaskami i nowym zaproszeniem.


19. stycznia 2005

REACH

19 stycznia aż trzy komisje Parlamentarne (Przemysłu, Środowiska i Rynku Wewnętrznego) debatowały podczas wspólnego posiedzenia na temat nowych przepisów o chemikaliach REACH. W dyskusji wziął udział prof. Jerzy Buzek, który podkreślił konieczność połączenia nowych rozporządzeń z celami Strategii Lizbońskiej, tak aby mogły one służyć podniesieniu konkurencyjności gospodarki europejskiej. Jego opinię gorąco poparł Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Gunter Verheugen podkreślając, iż ma nadzieję, że REACH, tak jak Airbus, stanie się symbolem nowoczesnej i zjednoczonej Europy.


11. stycznia 2005

Spotkanie z Helmutem Kohlem

Poseł Jerzy Buzek wziął udział w spotkaniu z byłym Kanclerzem Niemiec Helmutem Kohlem w Parlamencie Europejskim W czasie spotkania Jerzy Buzek postawił kilka pytań: o ocenę obecnej sytuacji w Rosji i kierunek zmian w tym kraju, o relacje UE - Rosja, a szczególnie Niemcy-Rosja oraz jak były Kanclerz Niemiec widzi przyszłość wolnej, demokratycznej Ukrainy i jej wpływ na ewentualne demokratyczne przemiany w Rosji?
Kanclerz Kohl nie widzi szczególnie negatywnych przejawów rządów Prezydenta Putina. Z nadzieją mówił też o przyszłej współpracy Unia - Rosja. Zwycięstwo demokracji na Ukrainie powitał z radością i jest przekonany, że pozytywne wpłynie to na sytuację w Rosji.