26. lutego 2005

Debata w Katowicach

W gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach zorganizowana została kolejna edycja debaty oxfordzkiej, której teza brzmiała następująco: "Edukacja w Polsce powinna zostać sprywatyzowana". Tym razem do udziału w debacie i przewodniczenia dwóm obozom elektorskim, zaproszono Eurodeputowanych: Prof. Jerzego Buzka w obozie propozycji oraz Prof. Wojciecha Roszkowskiego reprezentującego opozycję. Po serii naszpikowanych retoryką wystąpień debatantów, skutecznie próbujących przekonać pozostałych uczestników do swoich argumentów, licznie zgromadzona na sali publiczność zagłosowała za ostatecznym werdyktem. Zwyciężył pogląd popierający idee edukacji publicznej.


24. lutego 2005

Pateny na oprogramowanie komputerowe

W dniu dzisiejszym Parlament Europejski przyjął poprawkę zgłoszoną przez posła PO Jerzego Buzka do Programu Działań Komisji Europejskiej na 2005r. Dotyczyła ona dyrektywy patentowej związanej z oprogramowaniem komputerowym.
W swojej poprawce poseł Jerzy Buzek zaproponował odwołanie się Parlamentu Europejskiego do ostatnich decyzji komisji prawnej PE oraz Konferencji Przewodniczących frakcji politycznych, w których zarekomendowano powrót do pierwszego czytania tej dyrektywy, czyli de facto rozpoczęcia wielkiej debaty na jej temat niemal od początku.
Poprawka posła Jerzego Buzka została przyjęta niemal jednomyślnie.
"Przyjęcie tej poprawki oznacza zalecenie, dla Komisji Europejskiej ze strony całego Parlamentu Europejskiego, głębokiej rewizji dotychczasowej propozycji dyrektywy idącej w kierunku zagwarantowania, ze zwykłe oprogramowanie komputerowe nie może być przedmiotem patentu" - skomentował poseł Jerzy Buzek po glosowaniu.


18. lutego 2005

Forum SEC 2005

Na Politechnice Śląskiej w Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja Forum SEC 2005 Science, Education, Cooperation: "Współpraca uczelni technicznych krajów Europy środkowej i wschodniej w 6 i 7 programie ramowym, w celu realizacji naukowych i edukacyjnych projektów badawczych". Prof. Jerzy Buzek wygłosił wykład na temat przyszłości energetyki w Polsce oraz technologii czystego węgla. Wśród uczestników konferencji znalazło się ponad 50 rektorów wyższych uczelni z Rosji, Ukrainy, Czech, Słowacji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii, Norwegii oraz wielu naukowców z naszego kraju.


12. lutego 2005

Halowy Turniej Piłkarski

Prof. Jerzy Buzek wziął udział w organizowanym pod jego patronatem Halowym Turnieju Piłkarskim w Tarnowskich Górach. Organizatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia był Radny Miasta Tarnowskie Góry Tomasz Głogowski, zaś uczestnikami turnieju sportowcy z młodzieżowych klubów sportowych z całego powiatu. Po kilkugodzinnych rozgrywkach na wysokim poziomie, wyłonieni zostali ich zwycięzcy, którzy osobiście z rąk Profesora odebrali zasłużoną nagrodę. Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek spotkał się również przy wspólnym śniadaniu z lokalnymi samorządowcami z Powiatu oraz okolic, z którymi rozmawiał na temat roli samorządu lokalnego w Europie.


11. lutego 2005

Spotkanie prezydentów, burmistrzów i posłów do PE

Na zaproszenie prezydenta miasta Eugeniusza Mosia – w Sali Kominkowej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach odbyło się spotkanie 21 prezydentów i burmistrzów aglomeracji górnośląskiej, w którym uczestniczyli posłowie do parlamentu europejskiego prof. Jerzy Buzek i dr Jan Olbrycht oraz marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski. Spotkanie poświęcone było współpracy pomiędzy miastami naszego regionu oraz perspektywie utworzenia Związku Aglomeracyjnego. Poruszona została również kwestia Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-13. Po spotkaniu Jerzy Buzek odwiedził Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lecznica Dzieci i Dorosłych Szpital im. I. Mościckiego w Chorzowie. Szpital zarządzany jest przez dr Henryka Kawalskiego jego twórcę i założyciela, który za swoją dotychczasową działalność otrzymał tytuł Chorzowianina roku 2004.


7. lutego 2005

Otwarcie biura parlamentarnego w Katowicach

Żółty tydzień to nieoficjalna nazwa czasu, kiedy kazdy
Eurodeputowany pracuje w macierzystym okręgu wyborczym - obecny, prof. Jerzy
Buzek rozpoczął oficjalnym otwarciem swojergo biura w stolicy Województwa
Śląskiego. Biuro funkcjonuje już od przeszło pięciu miesięcy, niemniej
ostatnio wzbogaciło się o wspaniałe warunki logistyczne. Tego samego dnia,
po konferencji prasowej, prof. Buzek spotkał się z młodzieżą z
ponadgimnazjalnych szkól bytomskich oraz wygłosił wykład nt: szans i
zagrożeń dla młodzieży wynikających z naszego członkostwa w UE. Następnie
uczestniczył w spotkaniu dotyczącym problematyki Euroregionów w UE z
prezesami Związku Górnośląskiego, bedącego najliczniejszą organizacją
lokalną w naszym regionie.