Dziś odbyło się jedno z kluczowych dla Śląska głosowań tej kadencji PE. Ogromna większość za regulacją metanową w kształcie, który pozwala na walkę z emisją metanu bez likwidacji z dnia na dzień większości miejsc pracy w górnictwie.

- Mówili, że się nie da - więc po prostu robiliśmy swoje - posumował Jerzy Buzek miesiące walki na rzecz korzystnych zapisów dla polskich kopalń.

Więcej na ten temat poszczególnych etapów wypracowywania zapisów regulacji: