19. stycznia 2005

REACH

19 stycznia aż trzy komisje Parlamentarne (Przemysłu, Środowiska i Rynku Wewnętrznego) debatowały podczas wspólnego posiedzenia na temat nowych przepisów o chemikaliach REACH. W dyskusji wziął udział prof. Jerzy Buzek, który podkreślił konieczność połączenia nowych rozporządzeń z celami Strategii Lizbońskiej, tak aby mogły one służyć podniesieniu konkurencyjności gospodarki europejskiej. Jego opinię gorąco poparł Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Gunter Verheugen podkreślając, iż ma nadzieję, że REACH, tak jak Airbus, stanie się symbolem nowoczesnej i zjednoczonej Europy.


11. stycznia 2005

Spotkanie z Helmutem Kohlem

Poseł Jerzy Buzek wziął udział w spotkaniu z byłym Kanclerzem Niemiec Helmutem Kohlem w Parlamencie Europejskim W czasie spotkania Jerzy Buzek postawił kilka pytań: o ocenę obecnej sytuacji w Rosji i kierunek zmian w tym kraju, o relacje UE - Rosja, a szczególnie Niemcy-Rosja oraz jak były Kanclerz Niemiec widzi przyszłość wolnej, demokratycznej Ukrainy i jej wpływ na ewentualne demokratyczne przemiany w Rosji?
Kanclerz Kohl nie widzi szczególnie negatywnych przejawów rządów Prezydenta Putina. Z nadzieją mówił też o przyszłej współpracy Unia - Rosja. Zwycięstwo demokracji na Ukrainie powitał z radością i jest przekonany, że pozytywne wpłynie to na sytuację w Rosji.


9. stycznia 2005

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Prof. Jerzy Buzek uczestniczył w XIII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której śląski finał odbywał się w tym roku w Tychach . Organizatorami finału byli: Urząd Miasta Tychy, Miejskie Centrum Kultury, tyski sztab WOŚP oraz Telewizja Katowice. Największe atrakcje dnia miały miejsce na Placu Baczyńskiego, gdzie oprócz części artystycznej, przeprowadzona została licytacja przedmiotów świątecznych. Jerzy Buzek wraz z Prezydentem Tychów Andrzejem Dziubą, wziął udział w licytacji, z której całkowity koszt został przekazany na konto WOŚP.


31. grudnia 2004

Obchody 25. rocznicy Sierpnia `80

29. grudnia w Gdańsku został utworzony dwunastoosobowy komitet honorowy obchodów 25. rocznicy Sierpnia 80 i powstania "Solidarności" w 2005 roku. Komitetowi przewodniczy Lech Wałęsa.

Oprócz prof. Jerzego Buzka zaproszenie Lecha Wałęsy do udziału w komitecie przyjęli: Bogdan Borusewicz, Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, prymas Józef Glemp, arcybiskup Tadeusz Gocłowski, Marian Krzaklewski, Tadeusz Mazowiecki, Jan Nowak-Jeziorański, Janusz Śniadek i Andrzej Wajda.


28. grudnia 2004

Jerzy Buzek obserwatorem PE na Ukrainie

Zdaniem Jerzego Buzka, który był obserwatorem wyborów na Ukrainie, nowy prezydent tego kraju Wiktor Juszczenko, aby zmienić Ukrainę, musi przede wszystkim dopełnić zobowiązania podjętego podczas kampanii wyborczej i przejść z systemu oligarchicznego na normalny system gospodarki wolnorynkowej.

"Będzie miał bardzo trudne zadanie. Nie należy zapominać, że wschód Ukrainy głosował zupełnie inaczej niż zachód, a różnica jest ogromna - 90 proc. na zachodzie za Juszczenką, 90 proc. na wschodzie za Janukowyczem. To wielki problem Juszczenki" - powiedział Jerzy Buzek w poniedziałek w radiu Zet.


20. grudnia 2004

Polska gospodarka w Unii Europejskiej

20. grudnia w Sali Rajców gliwickiego ratusza odbyła się konferencja naukowa z udziałem lokalnych przedsiębiorców: „Polska gospodarka w Unii Europejskiej”. Swoje referaty wygłosili: prof. Jerzy Buzek: „Postęp technologiczny w małych i średnich przedsiębiorstwach – realizacja Strategii Lizbońskiej” oraz Andrzej Gałażewski (poseł PO), przewodniczący sejmowej podkomisji ds. jednolitego rynku: „Ewolucja systemu podatkowego w Unii Europejskiej”. Była to pierwsza konferencja w ramach cyklu spotkań poświęconych bieżącym zagadnieniom i problemom małych i średnich przedsiębiorstw.