4. lutego 2005

Polityka B+R Unii Europejskiej szansą dla nowych krajów

Prof. Jerzy Buzek wystąpił na konferencji "Polityka B+R Unii Europejskiej szansą dla nowych krajów członkowskich" zorganizowanej w warszawskim Sheratonie przez Polskie Forum Strategii Lizbońskiej. Celem konferencji była prezentacja nowych możliwości, jakie daje polskiej gospodarce i nauce unijna polityka badań i rozwoju, w tym w szczególności 7. Program Ramowy z budżetem sięgającym 30 mld euro oraz Europejskie Platformy Technologiczne. Gościem specjalnym konferencji był Komisarz ds. nauki i badań Janez Potočnik. W konferencji wziął też udział Minister Nauki i Informatyzacji prof. Michał Kleiber oraz członek Zarządu koncernu Siemens AG, prof. Claus Weyrich.


30. stycznia 2005

Zakopane - Puchar Świata 2005

Prof. Jerzy Buzek był obecny podczas Pucharu Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem, gdzie po raz kolejny Adam Małysz osiągnął wynik godny finału olimpijskiego. W związku z niekwestionowanym sukcesem Adama Małysza, Profesor nie omieszkał osobiście pogratulować mu zwycięstwa.
Wizytę na Wielkiej Krokwi poprzedziło spotkanie z lokalnymi samorządowcami oraz z ratownikami TOPR-u z Zakopanego, podczas którego omówione zostały problemy ratownictwa górskiego w Polsce.


28. stycznia 2005

Jerzy Buzek w Stanach Zjednoczonych

Jerzy Buzek wziął udział w ćwiczeniach strategicznych związanych z
bioterroryzmem pod kryptonimem Atlantic Storm. W ćwiczeniach wzięła udział
Madeleine Albright, była sekretarz stanu USA. Podczas swego pobytu w Ameryce
Pan Premier odbył rozmowę z profesorem Zbigniewem Brzezińskim, byłym doradcą
prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego oraz, na zaproszenie Konsula RP
Franciszka Adamczyka, spotkał się z chicagowską Polonią.


25. stycznia 2005

Program o integracji europejskiej

W nagraniu kolejnego odcinka programu poświęconego problemom integracji europejskiej wziął udział prof. Jerzy Buzek. Tym razem rozmawiano o Konstytucji Europejskiej oraz kwestii jej ratyfikacji w referendum ogólnonarodowym. W drugiej części audycji prof. Jerzy Buzek wypowiadał się na temat aktywności posłów polskich w Parlamencie Europejskim oraz na temat przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jose Barosso. Programy poświęcone Unii Europejskiej są emitowane w częstochowskiej telewizji „Orion” dwa razy w tygodniu.


21. stycznia 2005

Bohater XX wieku

Jan Nowak-Jeziorański - "kurier z Warszawy" zmarł w nocy z czwartku na
piątek w Warszawie, w wieku 92 lat. "Jan Nowak Jeziorański był jednym z
największych polskich bohaterów XX wieku. Choć odczuwamy wielki smutek po
jego stracie, wiemy, że jego życie zakończyło się pełnym sukcesem tego, o co
walczył" - uważa Jerzy Buzek. "Będzie nam go bardzo brakowało, będziemy o nim
opowiadać naszym dzieciom, naszym wnukom, będą miały z kogo brać przykład.
Patriotyzm Nowaka-Jeziorańskiego przejawiał się także w krytycznym
spojrzeniu na Polskę i na Polaków. Nie ukrywał takich opinii, co nam także
pozwalało wybierać lepszą drogę."


21. stycznia 2005

Spotkanie z dziećmi

Dzieci niepełnosprawne, spędzające ferie zimowe wraz z dziećmi z pełną sprawnością gościły 21 stycznia prof. Jerzego Buzka. Ferie zorganizował Salezjański Ośrodek Wychowania i Animacji „SOWA” w Częstochowie. Ośrodkiem kieruje dyrektor ksiądz Janusz Kamiński przy wsparciu zastępcy dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Częstochowie Pani Ewy Galle. Wolontariusze obydwu ośrodków przygotowali atrakcyjny program, w którym prof. Jerzy Buzek brał czynny udział. Na scenie w sali kinowej bawił się razem z dziećmi i z satysfakcją rozdawał nagrody, które ufundowało biuro poselskie prof. Jerzego Buzka. Dzieci pożegnały gościa śpiewem, oklaskami i nowym zaproszeniem.