Dziś rano w Brukseli zakończyły się negocjacje w trialogu (tzn. trójstronne negocjacje między przedstawicielami PE, Rady UE i KE) w sprawie regulacji metanowych. Wypracowane zapisy są korzystne dla polskiego górnictwa, które w ten sposób uzyskało możliwość stopniowego ograniczania wydobycia, bez konieczności natychmiatowego zamykania koplań. Poprawki złożone przez Jerzego Buzka i Adama Jarubasa zostały przyjęte.  

–  Dobry poranek dla klimatu, ale i sprawiedliwej transformacji np. Śląska: mamy kompromis między PE i Radą ws. regulacji metanowej! Udało się obronić korzystne zapisy z PE -m. in. możliwość przeznaczania przez Polskę opłat za emisję metanu na inwestycje w jej ograniczanie. Róbmy to! – skomentował były premier.

Wspomniany kompromis zakłada dopuszczalne poziomy emisji metanu w wysokości 5 ton na 1000 ton wydobywanego węgla od 2027 i 3 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla od roku 2031. Emisje te mają być liczone na poziomie operatora kopalni, co pozwoli spółkom posiadającym więcej kopalni uśrednić emisje. W tych założeniach rozwiązanie przyjęte w PE były podobne do stanowiska przygotowanego przez Radę. Zakładało ono jednak też dodatkowy element w postaci zamiany kar za emisję metanu na opłaty za nadmiarowe emisje, które kopalnie mają przeznaczyć na inwestycje w wychwytywanie metanu. Mechanizm ten będzie motywował kopalnie do inwestycji w technologie ograniczające emisje. 

Więcej na ten temat:

https://buzek.pl/index.php/aktualnosci/291-rozporzadzenie-metanowe-wraz-z-korzystnymi-dla-polski-poprawkami-przyjete-przez-pe

https://buzek.pl/index.php/aktualnosci/287-spotkanie-z-przedstawicielami-gorniczych-zwiazkow-zawodowych-oraz-szefami-spolek-weglowych-w-katowicach

https://buzek.pl/index.php/aktualnosci/285-dobra-wiadomosc-wegiel-koksowy-pozostaje-na-liscie-surowcow-krytycznych-ue

https://buzek.pl/index.php/aktualnosci/283-jerzy-buzek-o-rozporzadzeniu-metanowym-dla-nettg-pl

https://buzek.pl/index.php/aktualnosci/281-jerzy-buzek-zabiega-o-wylaczenie-wegla-kokosowego-z-planowanych-restrykcji-dot-emisji-metanu