Jako członek Rady Programowej Europejskiego Forum Nowych Idei, były premier będzie po raz 9-ty uczestniczył w spotkaniach, panelach i wydarzeniach organizowanych w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei w dniach 25 - 27 września w Sopocie.  W tej wypracowanej formule przedstawiciele biznesu, politycy, naukowcy i ludzie kultury będą przez następne dwa dni usiłowali znaleźć odpowiedz na pytanie: #CoBędzieJutro? Jaka demokracja, jaki rynek, jaka Europa?

W trakcie Ceremonii Otwarcia EFNI 2019 zarówno Jerzy Buzek jak i  wszyscy inni prelegenci: prezes Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, i jej wiceprezes Henryka Bochniarz oraz prezes firmy Orange Polska Jean-Francois Fallacher, podkreślali, że jesteśmy świadkami nieuchronnej zmiany: znany porządek wyznaczony przez silne więzi transatlantyckie, wielostronne umowy handlowe, demokrację odchodzi w niepamięć, a wyłania się świat zdominowany przez brexit, odradzające się nacjonalizmy, protekcjonizm i ogromny skok technologiczny.   

- W tym kontekście, chcę przytoczyć słowa Alberta Einsteina o tym, że “świat, jaki stworzyliśmy, jest wynikiem naszego myślenia. Nie można go zmienić bez zmiany naszego myślenia”. Dyskutując o Nowych Ideach, o zachodzących zmianach, bądźmy gotowi na zmianę w naszym myśleniu - mówił w swym przemówieniu były premier na Ceremonii Otwarcia EFNI 2019.   W dobie silnej polaryzacji społecznej i mediów tożsamościowych  tracimy otwartość na dostrzeżenie innego punktu widzenia. Tylko dzięki zachowaniu naszej gotowości do zmiany myślenia poradzimy sobie z mnogością wyzwań przed jakimi stoi Europa, rynek i demokracja.

W dniu jutrzejszym prof. Buzek podejmie próbę odpowiedzi na pytanie: jaka Europa? - moderując sesję plenarną zatytułowaną: „Europa po wyborach: wiele prędkości i różne kierunki?”