Prof. Buzek miał przyjemność moderowania sesji plenarnej: „Europa po wyborach. Wiele prędkości i różne kierunki?”. Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją SWPS Prof. Radosław Markowski przedstawił Analizę Wyborów do Parlamentu Europejskiego jako słowo wprowadzenia do późniejszej debaty.

Znamienici goście: Mikulasz Dzurinda - były premier Słowacji, Petro Poroszenko - były prezydent Ukrainy, Konrad Szymański - sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Loyze Peterle - były premier Słowenii rozmawiali na temat polityki rozszerzenia UE, korzyści płynących z członkostwa strefy Euro i idei integracji europejskiej w kontekście dzisiejszych wyzwań przed którymi, stoi Unia Europejska. W trakcie dyskusji padło wymowne pytanie: Za co Europejczycy byliby gotowi umierać na wypadek konfliktu zbrojnego?  

Prof. Buzek przekonywał, że Unia to nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim system wartości, na którym wyrosła kultura Europejska.

Dzień panelu zbiegł się z wyjątkową uroczystością Prezydenta Poroszenki - który obchodził swe urodziny i został obdarowany tortem.