W PE trwają przesłuchania kandydatów na komisarzy. Dziś Komisja ITRE zdawała pytania Kadri Simson kandydatce na Komisarza ds. Energii z Estonii. Prof. Jerzy Buzek rozpoczął rundę pytań od kwestii najbardziej istotnych dla Polski.

- Jakie działania podejmie Pani, szczególnie w kontekście państw członkowskich zależnych od węgla i zgodnie z zasadą neutralności techn, aby ułatwić inwestycje w niskoemisyjną infrastrukturę energetyczną i grzewczą ze źródeł prywatnych i unijnych? - ptał były premier.

W odpowiedzi padły ważne deklaracje. Pani Simson zapewniała, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji uzupełni, a nie zastąpi, już istniejące źródła finansowania z UE transformacji energetycznej.

Jerzy Buzek  pytał również o sposób wykorzystania potencjału gazu w naszej transformacji energetycznej? Kandydatka podkreślała, że ”w tym procesie gaz będzie bardzo ważny - zwłaszcza w ciepłownictwie.”