Jerzy Buzek przyjął dziś w Parlamencie Europejskim wyjątkowych gości: matki osób niepełnosprawnych skupione w stowarzyszeniu "Bez granic".

Były premier z uwagą wysłuchał ich opowieści o chorych synach i córkach oraz o problemach, z którymi się zmagają, takimi jak ograniczenia finansowe, lokalowe czy administracyjne. Rozmowa dotyczyła także działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu oraz tego, w jaki sposób rodzice chorych wspierają się nawzajem. Premier Buzek wyraził swój podziw dla ich niestrudzonej walki o godne życie dla niepełnosprawnych i ich rodzin.