„Zwiększmy rolę samorządów i energetyki prosumenckiej w walce ze smogiem” to wyzwanie dla samorządów określone w programie „Czyste Powietrze” wybrzmiało podczas konferencji w ramach której w Ustroniu spotkali się samorządowcy z woj. śląskiego. Konferencja została zorganizowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie z Burmistrzem Miasta Ustroń Przemysławem Korczem i Przewodniczącym Rady Miasta Ustronia Marcinem Janikiem.

Podczas konferencji miała miejsce szczególna uroczystość, bowiem Zarząd Związku Powiatów Polskich podjął uchwałę o przyznaniu Panu Premierowi Jerzemu Buzkowi Odznaczenia „BENE MERITUS POWIATOM", a Odznaczenie wręczył w klimacie 20-lecia ZPP Starosta Bielski jednocześnie szef ZPP Andrzej Płonka.

– Odnawialne źródła energii to podstawowe rozwiązanie dla przyszłości polskiej energetyki, zwłaszcza na terenach rozproszonych. Możemy tak poskromić „cichego zabójcę”, grasującego po naszych wsiach i miasteczkach – smog. Co roku na choroby nim wywołane umiera 45 000 Polek i Polaków. Problem jest szczególnie duży na terenach wiejskich i w uzdrowiskach. Odwiedzający je kuracjusze, często uciekający przed złej jakości powietrzem w rodzinnych stronach, uiszczają opłaty klimatyczne po to tylko, by wdychać powietrze nawet gorsze niż w domu – to paradoks.

Wdrażając wytyczne tego raportu mamy szansę to zmienić. Pomóc mogą też środki unijne na rozwój energetyki prosumenckiej. Jednocześnie przybliży nas to do osiągnięcia założonego 32% udziału OZE w koszyku energetycznym UE do roku 2030 – powiedział Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Rady Programowej Fundacji EFRWP. Jak wynika z raportu autorstwa jednego z panelistów ustrońskiej konferencji – dr. Krzysztofa Ksieżopolskiego, pt.: „Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze smogiem na terenach wiejskich” – o ile dzięki wdrażanemu od września 2018 roku rządowemu programowi „Czyste Powietrze” i zakładanej w nim kompleksowej termomodernizacji budynków jednorodzinnych uda się zredukować emisję głównych składników smogu, to dopiero wymiana źródeł ciepła na "zeroemisyjne" pomoże zmniejszyć ten poziom prawie dwukrotnie. Podczas spotkania w Ustroniu został również zaprezentowany szereg rozwiązań opartych na idei wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) jako alternatywy do tych, opartych na piecach na paliwo stałe. Analiza rozwiązań zawartych w programie „Czyste Powietrze” pokazuje, że obok roli samorządów, pomija on również m.in. kwestię klastrów oraz spółdzielni energetycznych. W programie jako potencjalne źródło ciepła nie zostały również uwzględnione biogazownie, które mogłoby nie tylko zaspokajać zapotrzebowanie na energię mieszkańców obszarów wiejskich, ale także wpływać na rozwój tych terenów. Celem konferencji „Walka ze smogiem na obszarach wiejskich i uzdrowiskowych” oraz przeprowadzonej w jej ramach dyskusji było wypracowanie zasad oraz poznanie „najlepszych praktyk” służących efektywnej współpracy między rządem, a samorządem w walce ze smogiem.

Konferencji towarzyszyła wystawa artystów plastyków dotykająca problematyki smogu pt.:  Stop!Smog. Tytułowy projekt obejmuje konkurs i cyklu wystaw, wpisując się w szeroko zakrojony obszar działań Jerzego Buzka, a dotyczy poprawy jakości powietrza w Polsce i całej Unii Europejskiej, co od lat stanowi jeden z priorytetów jego pracy w Parlamencie Europejskim. W Ustroniu artyści z Częstochowy, Katowic, Gliwic, Krakowa, Zamościa, Rzeszowa, Poznania, Cegielni, Pajęczna i Zaczernia poprzez dzieła sztuki apelują, alarmują, proszą o podjęcie radykalnych środków walki ze śmiercionośnym smogiem.