Jerzy Buzek spotkał się w Warszawie z prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej - Michałem Szaniawskim. Celem spotkania było uruchomienie modelu współpracy polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw z European Global Navigation Satelite Systems (GSA). GSA chce pozyskać polskich partnerów wśród nie tylko firm produkujących sprzęt kosmiczny, ale firm świadczących usługi związane z przetwarzaniem zobrazowań satelitarnych.           

        Transfer technologii kosmicznych do wielu sektorów jest bardzo wyraźnym trendem światowej gospodarki. Satelity krążące nad Ziemią dostarczają ogromną ilość danych geoprzestrzennych i informacji w czasie rzeczywistym. Mogą one być wykorzystywane m in. w zarządzaniu zasobami naturalnymi, ochronie granic geograficznych, mapowaniu projektów budowalnych, w sektorze rolniczym czy monitorowaniu środowiska i zmian klimatycznych. Dane satelitarne są także bardzo cenne dla sektora wydobywczego, budowlanego, usług ubezpieczeniowych.

         Jako były przewodniczący komisji ITRE w PE, Jerzy Buzek wspiera rozwój potencjału polskich firm z sektora kosmicznego, inicjując współpracę z europejskimi partnerami.