Dziś Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen przedstawiła jeden z najważniejszych priorytetów swojej Komisji - Nowy Zielony Ład.

Wszystkie państwa Unii Europejskiej podpisały Porozumienie Paryskie - to zobowiązuje całą Unię do wspólnych działań, wspólnego Programu. Stąd oczywiste jest poparcie dla Europejskiego Zielonego Ładu i jego głównego celu: neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. Chodzi o klimat, czyste powietrze, czyste środowisko.Nasz Zielony Ład musi pokazać całemu światu, że można tego dokonać rozwijając naszą gospodarkę, zachowując wzrost, tworząc nowe miejsca pracy. 

Aby tak się stało, musimy zachować umiar w formułowaniu etapów tego programu - zwłaszcza do roku 2030, zachować neutralność technologiczną i uwzględnić zasadnicze różnice w punkcie startu między krajami członkowskimi i regionami Unii. Polska ma do pokonania znacznie dłuższą drogę niż np. Finlandia. Dlatego potrzebny jest nam w wieloletnim budżecie UE odrębny, solidny Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - zwłaszcza dla regionów górniczych takich jak Śląsk i Zagłębie, widoczny dla Was - obywateli. Chcemy nasz Program realizować z Wami i dla Was, nie - przeciwko Wam.