Zapraszam do lektury mojego wywiadu w „Dzienniku Zachodnim”. Rozmawiamy m. in. o umowie społecznej ze związkowcami, środkach z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i innych bieżących sprawach istotnych dla Śląska.

Korzystając z okazji chciałby podzielić się osobistą refleksją. W naszym biurze czytamy regularnie „Dziennik Zachodni”. I z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować za lata pracy redaktora naczelnego Marka Twaroga, który wczoraj został zwolniony przez przedstawicieli nowego właściciela.  Dzięki rzetelności, bezstronności i wysokiej etyce zawodowej Pana redaktora Dziennik" był ważnym medium opiniotwórczym dla nas – Ślązaków. Na koniec, chciałem życzyć Panu: odwagi, bezkompromisowości i sukcesów na dalszej drodze zawodowej.