Jerzy Buzek kieruje negocjacjami z ramienia PE w sprawie ustanowienia obowiązku magazynowania gazu przez kraje UE przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. 

Dziś posłowie przegłosowali tekst propozycji legislacyjnych, w ramach, których planowane jest ustanowienie obowiązku zapełnienia magazynów gazu do minimalnego poziomu 80% do 1 listopada 2022 roku i 90% w kolejnych latach. Nowe prawo ma zapewnić bezpieczeństwo dostaw i chronić Europejczyków przed ewentualnymi szokami podażowym, które boleśnie wstrząsnęły Europą tej zimy za sprawą Gazpromu.  

Propozycja obliguje również wszystkich operatorów magazynów do poddania się nowej obowiązkowej certyfikacji, aby uniknąć ryzyka związanego z ingerencją z zewnątrz. Ponadto operatorzy nie będą mogli zamykać magazynów gazu bez zgody krajowego organu regulacyjnego.

 

"Ta kluczowa propozycja legislacyjna dotyczy nie tylko nowych i bardzo potrzebnych przepisów prawnych, chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie dostaw gazu na przyszłą zimę", powiedział Jerzy Buzek. 

 

Parlament przyjął tekst 516 głosami do 25, przy 15 wstrzymujących się od głosu przyznając komisji parlamentarnej mandat do prowadzenia negocjacji. Negocjacje mogą rozpocząć się, jak tylko ministrowie UE uzgodnią swoje stanowisko.