Poprawka zgłoszona przez Jerzego Buzka, Andrzeja Halickiego i polską delację w EPL o natychmiastowe embargo na rosyjski gaz przyjęta przez Parlament Europejski! W rezolucji przyjętej podczas sesji plenarnej w Strasburgu 513 głosami za, przy 22 przeciw i 19 wstrzymujących się, europosłowie wzywają do dalszych sankcji na Rosję, w tym „natychmiastowego wprowadzenia pełnego embarga na rosyjski import ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu”.