Ruszyła 14 edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Jerzy Buzek prowadził panel inauguracyjny: Wojna w Europie. Plan dla Ukrainy. Przedstawicielka rządu ukraińskiego, Olha Stefaniszyna, wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej podkreślała potrzebę uczestnictwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Inni paneliści postulowali utrzymanie ciągłego zaangażowania w sprawy ukraińskie poprzez wzmocnienie wsparcia militarnego dla walczącego kraju i uniezależnienie się od rosyjskich surowców w UE.         

Komisarz ds. energii Kadri Simson mówiła o konieczności dalszego rozwoju sieci terminali LNG w UE. Bruksela negocjuje obecnie dostawy surowców z USA, Karatem, Azerbejdżanem i Norwegią.  Komisarz postulowała przyśpieszenie procesu rozbudowy OZE i uruchomienie wodorowego potencjału. Podkreślała również, że Ukraina jest istotnym partnerem strategii UE, w szczególności w obszarze wodoru i biometanu. - Nasza przyszłość jest przyszłością współpracy z Ukrainą w zakresie odbudowy sektora energetycznego Ukrainy - stwierdziła Simson.  Według komisarz, OZE mogą stanowić podstawę odbudowy Ukrainy w „Europejskim Planie Marshalla”.