Poprawka zgłoszona przez Jerzego Buzka została przyjęta w głosowaniu Komisja Przemysłu, Badań i Energii.  Propozycja legislacyjna ma pomóc w walce ze spekulacyjnym windowaniem cen uprawnień do emisji CO2 przez instytucje finansowe. 

Ceny uprawnień do emisji CO2 gwałtownie wzrosły w ubiegłym roku, z poziomu 20-30 euro za jednostkę do 90-100 euro. Uderzyło to w szczególności w polską energetykę i ciepłownictwo oparte na węglu.  

Jak podkreśla były premier: "Ma to zapobiec spekulacyjnemu podnoszeniu cen uprawnień do emisji CO2, co na końcu zawsze odbija się na portfelach obywateli. ETS - TAK, spekulacje - NIE".

Kolejnym krokiem jest przegłosowanie propozycji w komisji środowiska a następnie na sesji plenarnej PE. Ostateczny kształt reformy handlu CO2 będzie efektem negocjacji między PE, a Komisją oraz państwami członkowskimi.