Jerzy Buzek prowadził sesję plenarną w ramach III Forum Technologicznym Centralnej Europy CETEF’22 we Wrocławiu.

Forum jest poświęcone problemom współpracy międzynarodowej w zakresie R+D+I w dyscyplinach warunkujących skuteczną transformację cyfrową gospodarki europejskiej oraz budowania międzynarodowych partnerstw realizujących programy europejskie, w szczególności Horyzont Europa.

Mariya Gabriel, Europejska komisarz do spraw innowacji i badań naukowych mówiła o  głównych założenia Nowego Europejskiego Planu na rzecz Innowacji: poprawie dostępu do funduszy, przyspieszeniu i wzmocnieniu europejskiego ekosystemu innowacji, przyciąganiu i zatrzymaniu talentów w dziedzinie deep tech w Europie.  

Uczestnicy debaty podkreślali znaczące postępy jakie dokonano w zakresie sieciowania polskich instytutów badawczych, nawiązywania międzynarodowej współpracy czy wykorzystania środków z programu Horyzont Europa. Jednakże, komercjalizacja badań, pozyskiwanie finansowania do bardziej ryzykownych prac badawczych pozostaje nadal wyzwaniem.

- Europa ma wszystko, czego potrzeba do osiągnięcia wyznaczonych w programach rozwojowych celów: wysokiej jakości systemy edukacji generujące talenty w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), prawie 2 miliony pracowników badawczych, tysiące uniwersytetów, instytutów naukowych i centrów badawczo-rozwojowych, rozbudowany przemysł i dostęp do wspólnego rynku. Od tego jak uda się ten potencjał wykorzystać zależy nasza przyszłość - podkreślał były premier.