Dziś Jerzy Buzek wręczył nagrody w XII edycji projektu „Debiut naukowy 2022 - Zrównoważony rozwój a Europejski Zielony Ład”.

Uczestnictwo w projekcie jest szansą dla młodych naukowców na zadebiutowanie w publikacji o profilu naukowym i zaprezentowanie wyników swych badań na międzynarodowej konferencji.

Organizatorzy zakładali 12 lat temu, że angażując studentów w ten projekt, będą wspierać ich dalszy naukowy rozwój. Dziś z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że tak się stało!

Od początku tj.2010 r, wydano już 16 tomów z ponad pięcioma setkami prac, które kilkudziesięciu studentom pozwoliły otworzyć przewody doktorskie, a kilkunastu jest już doktorami.

Tematyka prac od początku nawiązywała do zmian klimatycznych i idei zrównoważonego rozwoju, co pozwala wierzyć, że naukowcy zaangażowani w projekt będą mieli swój udział w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. W swym wystąpieniu Jerzy Buzek podkreślał, że nic tak dramatycznie jak wojna w Ukrainie nie pokazało słuszności kierunku EZŁ tj. odchodzenia od paliw kopalnianych. Bez zysków ze sprzedaży ropy i gazu Putin nie miałby możliwości zakupu broni, która dziś zabija naszych wschodnich sąsiadów.

Jerzy Buzek zacytował również francuskiego intelektualistę, Jean-Marie Domenacha: „Historia Europy to droga od kryzysu do kryzysu. Jednak w odróżnieniu od większości innych kultur geniusz Europy polega zarówno na zdolności do niszczenia, jak i budowania nowych, lepszych struktur”. Dlatego też z wielką nadzieją spoglądamy na propozycję  młodych naukowców.

NAGRODY

  1. I nagrodę ex aequo – dyplomy oraz zaproszenia do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego w Brukseli otrzymują:

– Aleksandra  Hyla, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, za pracę pt. Obowiązek informacyjny wobec konsumenta jako narzędzie realizacji standardu zrównoważonego rozwoju;

– Michał Gocki, Politechnika Śląska, za opracowanie pt. Urządzenia do magazynowania energii - Materiały i ich recykling w świetle Europejskiego Zielonego Ładu.

Ponadto przyznano wyróżnienia w postaci okolicznościowych dyplomów:

  1. Wyróżnienie za pracę badawczą otrzymuje:

Tomasz Chrulski, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, za pracę pt.: Prognozowanie zużycia gazu ziemnego dla Europejskich Operatorów Systemów Przesyłowych gazu ziemnego z wykorzystaniem metod TBATS i ANN.

  1. Wyróżnienie za pracę uczestnika bez tytułu magistra otrzymuje:

Aleksander Piskorz, Uniwersytet Gdański, za artykuł pt.  Europejski Zielony Ład jako narzędzie realizacji ochrony klimatu i działań na rzecz sprawiedliwości klimatycznej w Unii Europejskiej.

Z publikacjami i historią projektu można się zapoznać na stronie: http://www.debiut.buzek.pl/archiwum/