Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie na innowacyjny artykuł naukowy pt.:

 „Debiut naukowy 2023” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD”

Chcemy dać szansę młodym naukowcom na debiut w publikacji o

profilu naukowym, w tym: w monografii, w czasopiśmie naukowym, w

recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

Laureaci będą mieli także możliwość zaprezentowania swej pracy na międzynarodowej konferencji naukowej.

Liczymy na głosy i pomysły wygenerowane przez pokolenie młodych intelektualistów. To właśnie Państwo będziecie architektami zmian, które stworzą nową rzeczywistość. Mamy nadzieję, że konkurs będzie stanowić jedną z platform dla  prezentacji Państwa innowacyjnych pomysłów.  Jak ujął to Jerzy Buzek:  

„Cel osiągnięcia neutralności klimatycznej w perspektywie 30 lat wymagać będzie zmian niemal w każdym obszarze naszego życia systemie edukacji, nauce, otoczeniu prawnym gospodarce, finansach i zarządzaniu, administracji gospodarce, a także w kulturze, relacjach społecznych, a zatem w otoczeniu, w którym żyjemy i które tworzy się we wszystkich globalnych procesach".

Termin nadesłania prac: 29 stycznia 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na poniższej stronie:

http://www.debiut.buzek.pl/