25 listopada ogłoszono wyniki kolejnej edycji Rankingu Samorządu „Rzeczpospolitej”. Jerzy Buzek jest przewodniczącym niezależnej kapituły, która ustala kryteria oceny wyborów najlepszych jednostek samorządowych. Rok 2021 był wyjątkowo dla nich trudny z uwagi na to, że samorządowe budżety w coraz większym stopniu odczuwały katastrofalny wpływ rządowych reform w podatku PIT, przede wszystkim w ramach Polskiego Ładu. Gratulujemy tegorocznym zwycięzcom poszczególnych kategorii, którymi zostali: Poznań, Starachowice i podkrakowska Wielka Wieś.

Przy tej okazji zachęcamy do lektury rozmowy o kondycji samorządności w Polsce z byłym premierem na łamach dzisiejszej „Rzeczpospolitej”.