Jerzy Buzek brał udział w konferencji upamiętniającej 40- lecie TKK NSZZ „Solidarność”. W bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności zebrali się dawni opozycjoniści, koledzy, przyjaciele, którzy po wprowadzeniu stanu wojennego uniknęli aresztowania i nie zaprzestali działalności związkowej. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”, powołana do życia 22 kwietnia 1981, przejęła funkcję sztabu generalnego podziemnej Solidarności. Na zaproszenie marszałka Bogdana Borusewicza zebrali się w Gdańsku: Lech Wałęsa – lider Solidarności, Zbigniew Bujak, Jan Krzysztof Bielecki, Władysław Frasyniuk, Bogdan Lis, Janusz Pałubicki, Józef Pinior, Jerzy Zdrada, a także historyk prof. Andrzej Friszke.  

Szczególnie istotna była liczna obecność młodego pokolenia studentów historii, którzy mieli okazję posłuchania relacji prawdziwych uczestników tamtych wydarzeń.  Ma to niebagatelne znaczenie, gdyż jak podkreślał Bazyl Kerski, szef ESC-U, dziś w Polsce jesteśmy świadkami  mylenia polityki historycznej z  rzeczywistymi faktami historycznymi.