Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii prowadził dziś obrady Forum„Polityka Technologiczna Polski” w warszawskiej siedzibie NOT. W spotkaniu uczestniczyli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pan Dariusz Wieczorek, Minister Rozwoju i Technologii, pan Krzysztof Hetman oraz przedstawiciele organizacji naukowo-technicznych i inżynierskich.

Przedstawiciele środowiska naukowego zaprezentowali ministrom najważniejsze problemy polityki przemysłowej w szczególności w obszarze rozwoju nauk technicznych i technologii. Zaproponowali również formy współpracy w poszukiwaniu i tworzeniu instrumentów doskonalących tę politykę i jej instrumenty.

Wyrażono przekonanie, że polityka naukowa w zakresie rozwoju nauk technicznych oraz polityka technologiczna, jeśli ma być skuteczna, musi być ze sobą ściśle skorelowana, zarówno pod względem merytorycznym, jak i stosowanych instrumentów wsparcia finansowego. Programy rozwoju tych dwóch dziedzin powinny stanowić jednolitą całość. Dotychczasowa praktyka w tym zakresie wymaga głębokich zmian.