Przegląd Filmowy Kino na Granicy/Kino na Hranici zrodził się w środowisku Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej z płynącej z serca potrzeby poznawania kultury sąsiadów zza rzeki, stąd w tym miejscu i z tego tytułu, organizatorzy postanowili przeprowadzić w Cieszynie "Bilans 30-lecia w Europie Środkowej".

Do debaty zaproszono byłych premierów i dyplomatów wysokiego szczebla z państw grupy V4. W dyskusji wzięła udział Iveta Radičová ze Słowacji, Premier Jerzy Buzek, Ambasador György VARGA z Węgier i Jan URBAN z Czech. Moderator Jacek Żakowski, przedstawiając aspekt niedoskonałości systemowych i rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami społecznymi a efektami transformacji, przed wszystkim pytał dyskutantów „co poszło nie tak?”.