9 maja 1950r. Robert Shuman przedstawił nowatorski plan współpracy politycznej, który dał początek idei Unii Europejskiej. W ramach tegorocznych obchodów tego wydarzenia premier Jerzy Buzek miał zaszczyt uczestniczyć w XXI Gali organizowanej w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wraz z Chorzowską Delegaturą RIG w Katowicach nagrodziła statuetkami Perły Europy osoby i instytucje promujące ideę jedności europejskiej oraz wdrażające innowacje, a także projekty jednostek Unii Europejskiej. Wręczono również Złote Laury Umiejętności i Kompetencji Chorzowskiej Delegatury RIG w Katowicach.

W tym roku statuetki trafiły do prof. dr hab. Andrzeja Klasika i byłego wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Steinhoffa oraz do dwóch firm: Tramwajów Śląskich S.A. i Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.Złote Laury otrzymali: Mariusz Kściuczyk, prezes zarządu A.D.M. Sp. z o.o. w Chorzowie, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Chorzowie, Katarzyna Durma, dyrektor Banku PKO BP Oddział 1 w Chorzowie oraz Kompleks Sztygarka.

Przedsiębiorcy są najlepszymi adwokatami i ambasadorami idei integracji europejskiej przedstawionej przez Roberta Shumana.