Prof. Jerzy Buzek uczestniczył w obchodach Dnia Strażaka w Bieruniu.  To wyjątkowa okazja na docenienie wyjątkowych ludzi, których podziwiamy za odwagę, sprawność i gotowość do działania, odporność na stres, a przede wszystkim za dobrowolne poświęcenie innym.

               Ich ofiarność w trakcie pożarów, powodzi i innych klęsk żywiołowych jest legendarna.Nic dziwnego, że ze wszystkich służb, to właśnie strażacy cieszą się naszym największym zaufaniem. W swym wystąpieniu były premier oddał hołd ich poświęceniu i odwadze, z jaką wypełniają swe obowiązki.