Prof. Jerzy Buzek został ponownie wybrany szefem Europejskiego Forum Energii na  kolejne 5 lat. W pracach Forum biorą udział kluczowi europosłowie oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, państw członkowskich, sektora energetycznego i przemysłu energochłonnego.

 W ramach Forum były premier będzie kontynuował pracę nad swym sztandarowym projektem: sprawiedliwą transformacją regionów górniczych. Projekty uruchomione z inicjatywy prof. Buzka są strategiczne dla przyszłości Śląskiego. Forum koncentruje się również na innych kwestiach szczególnie ważnych dla Polski: strategią energetyczno-klimatyczną UE do 2050 r., rozwojem odnawialnych źródeł energii i energetyki prosumenckiej, walką ze smogiem i ubóstwem energetycznym.

Kwestie te będą wyznaczać priorytety obecnej kadencji Jerzego Buzka.