Przemówienia byłych prezydentów i wspomnienia przedstawicieli „Solidarności” rozpoczęły drugi dzień Międzynarodowego Forum Obywatelskiego. Wieloletni działacz podziemnych regionalnych i krajowych władz "Solidarności", prof. Jerzy Buzek                                      miał szczególną przyjemność świętowania  30 -tej rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce w 1989 r. w towarzystwie: m in. Grażyny Staniszewskiej, Małgorzaty Niezabitowskiej, Ludwiki i Henryka Wujców, Bogdana Lisa, Władysława Frasyniuka i Zbigniewa Janasa.

      W samo południe, wraz z tysiącami gości, były premier odśpiewał hymn Rzeczpospolitej i miał zaszczyt złożyć podpis pod Deklaracją Wolności i Solidarności, umieszczonej na symbolicznym okrągłym stole przed gmachem ECS.

      Wspomnienia z tego pełnego napięć czasu - kiedy dwóm zwaśnionym stronom: opozycji i przedstawicielom komunistycznych władz udało się wypracować kompromis i w efekcie przeprowadzono bezkrwawą rewolucję - zmuszają do refleksji na temat dnia dzisiejszego, naznaczonego silną polaryzacją społeczeństwa polskiego. Dzięki ruchowi „Solidarność”, którego przedstawiciele poszukiwali dialogu i spotkania twarzą w twarz z drugą stroną udało się pokonać nieufność i lęk wobec myślących inaczej 30 lat temu. To międzyludzka solidarność zburzyła mury uprzedzeń i nieufności.      

- Jak tak sobie wyobrazimy następne dziesięciolecia to może jednak łatwiej będzie nam się pojednać- powiedział były premier w wywiadzie dla TVN24  

Duch wspólnoty i solidarności wypełniał gmach gdańskiego ECS-u. Prof. Buzek cieszył się w szczególności ze spotkań z uczestnikami Święta, którzy licznie przyjechali do Gdańska z całej Polski i chcieli podzielić się z nim swymi wspomnieniami. Był to szczególny czas inspirujących spotkań pełnych rozmów i refleksji nad spuścizną „Solidarności”.