Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Żorach zorganizował w Muzeum Miejskim spotkanie z Premierem Jerzym Buzkiem, który wystąpił z prelekcją pt.: „Porozumienie i jedność w sercu Europy”.

Zaproszenie na tę prelekcję Pan Premier przyjął w lipcu podczas spotkań ewangelizacyjnych w Dzięgielowie, gdzie był pan Józef Chmiel z Żor i tamże Panowie umówili się na wykład.
Żorskie Towarzystwo jest bezpośrednim kontynuatorem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego założonego w Poznaniu w 1919 roku, a celem Towarzystwa jest pielęgnowanie więzi wśród społeczności ewangelickiej, kultywowanie jej tradycji oraz obrona interesów i dobrego imienia ewangelicyzmu w Polsce.

W czasie wykładu a właściwie debaty, Premier powiedział: „Unia Europejska pod wieloma względami jest wyjątkowym projektem integracyjnym. Tu należy podkreślić także fakt, że u jej podstaw legło pojednanie. Pojednanie dające pokój. Jakże to mocno chrześcijańska myśl!”

 

Jerzy Buzek wziął udział w odsłonięciu pomnika Wojciecha Korfantego u zbiegu ulic Agrykoli i Alei Ujazdowskich w Warszawie. Ceremonia odbyła się dokładnie w 101 rocznicę  wystąpienia Korfantego w niemieckim Reichstagu, w którym padły jego słynne słowa: „Mości panowie, nie chcemy ani pędzi ziemi niemieckiej. Żądamy jedynie, w myśl postanowień punktu 13. programu Wilsona, własnej, jedynej, złożonej z ziem trzech zaborów Polski”. 

Chwilę po uroczystości były premier powiedział: „Jest to wyjątkowy dzień dla nas, Ślązaków: w Warszawie, w stolicy Polski, synowi naszej ziemi oddano należny mu hołd jako jednemu z architektów polskiej niepodległości. Sam pomnik jest niezwykle symboliczny: Korfanty nie stoi na cokole tylko wspiera się na nim, tak jak jego propaństwowa działalność wsparta była o niewzruszone wartości, odwagę i miłość do Polski - to bardzo wymowne”. 

Przed uroczystym odsłonięciem pomnika w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela została odprawiona msza pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza. Homilię wygłosił abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki.

Jerzy Buzek otwierał 9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

- MŚP to dziś 99% firm w UE; zatrudniają 2/3 ogółu pracowników, tworząc w ostatnich 5 latach 85% nowych miejsc pracy. Śmiało więc można stwierdzić: wspieranie Was - MŚP - to racja stanu- podkreślał w swym przemówieniu były premier.

Małe i średnie przedsiębiorstwa będą siłą napędową w realizacji dwóch głównych celów nowej Komisji Europejskiej: „Europy na miarę ery cyfrowej” i „Zielonego Ładu Europy”.

- Dla małych i średnich przedsiębiorstw cyfryzacja to podstawa działania, ale to nie jest proste. Dlatego w małe i średnie przedsiębiorstwa trzeba zaangażować młodych, którzy rodzili się już z komputerem w kołysce i którzy świat związany z cyfryzacją widzą zupełnie inaczej –  mówił Jerzy Buzek.

Prof. Buzek podkreślał również, że transformacja gospodarczo-energetyczno-społeczna ‘czarnego’ Śląska i Zagłębia w ‘zielony’ region będzie również możliwa tylko dzięki zaangażowaniu MŚP. W swym przemówieniu prof. Buzek wskzywał również na szczególną rolę przedsiębiorczości kobiet. 

Wydarzenie było również okazją do osobistego wypróbowania poroduktów stworzonych przez MŚP.

9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbywa się między 16 a 18 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Tegoroczna edycja przyciągnęła 8000 uczestników.

Akademia odbyła w  Teatrze im. A. Mickiewicza i jak się okazało, dzień ten był szczególną okazją do spotkań, wspomnień i podsumowania minionego czasu. Był to również czas uznania i podziękowania za zaangażowanie i trud włożony w kształcenie i wychowanie młodzieży.
Podczas uroczystości składano jubilatom liczne życzenia a szkoła otrzymała wyróżnienie  odznaką honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego.