Dzisiaj w Katowicach ruszyła konferencja „W kierunku zielonej gospodarki”. Głównym tematem debat będzie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

2 lata temu Jerzy Buzek ogłaszał go wraz z przedstawicielami KE właśnie w Katowicach.Dziś wraz z komisarz UE ds. spójności i reform, Elisą Ferreirą rozmawiał o tym jak najefektywniej zagospodarować te środki dla Śląska i Zagłębia.  

- To właśnie idea autorskiego funduszu Jerzego Buzka dedykowanemu transformacji regionów górniczych przyświecała Komisji Europejskiej w tworzeniu Funduszu/Mechanizmu  Sprawiedliwej Transformacji, który ma zminimalizować wpływ polityki neutralności klimatycznej na społeczeństwo  i regiony- przypomniała na swym Twitterze pani Komisarz.

FST będzie opiewać na 7,5 mld euro. Według nieoficjalnych wyliczeń właśnie z FST do naszego kraju może trafić 2 mld euro i będziemy największym beneficjentem tyś środków.

Jerzy Buzek wspólnie z Jarosławem Klimaszewskim - Prezydentem Bielska-Białej i posłankami na Sejm RP rozmawiał o możliwościach realizacji inwestycji strategicznych dla Subregionu Południowego Województwa Śląskiego oraz ich współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.
Występując przed samorządowcami i urzędnikami, podkreślając wagę tworzonego w Brukseli i Strasburgu „Unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej”(FST), Premier Jerzy Buzek powiedział:  - Choć zdaję sobie sprawę, że nie wszystko zależy tu, niestety, wyłącznie od Waszej woli i działań, to kluczowym kryterium przyznawania środków z FST będzie - wiele na to wskazuje - nie tylko sama jakość zgłaszanych projektów, ale i zakres oraz tempo rzeczywiście przeprowadzanej w danym regionie transformacji.

Fotografie: Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Komisja Europejska przedstawiła dziś projekt rozporządzenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - kluczowego elementu programu „Europejski Zielony Ład”. Polska ma szanse być największym beneficjentem tego Funduszu. Pomysłodawca jego powołania, Jerzy Buzek, powiedział na sesji w Strasburgu:

„Mamy dziś na stole historyczny, pierwszy instrument finansowy dla regionów, w których transformacja energetyczna, związana z walką ze smogiem i zmianami klimatu, stanowi szczególne wyzwanie. W Polsce to przede wszystkim Śląsk i Zagłębie. To z myślą o mieszkańcach tych regionów, ponad 1,5 roku temu, wyszedłem z propozycją powołania nowego, odrębnego Funduszu. Cieszę się, że udało się przekonać do niego najpierw cały Parlament Europejski, a potem - Komisję Europejską.”  

Według projektu rozporządzenia, ponad jedna czwarta całego Funduszu w wysokości 7,5 miliarda euro na lata 2021-2027, może przypaść Polsce.

Należy na to spojrzeć przez pryzmat obecnej sytuacji w Unii Europejskiej: z jednej strony Brexit i generalna tendencja płatników netto do budżetu UE do zaciskania pasa, a z drugiej - brak poparcia polskiego rządu dla celu neutralności klimatycznej Unii w 2050 r. W tym kontekście blisko 30% z całej puli dla Polski, to wyraz zaufania i zrozumienia dla trudnej sytuacji naszych regionów górniczych. Zwłaszcza, że środki te mogą być jeszcze uzupełniane o pieniądze dostępne w ramach programu „Invest EU” czy pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego” - ocenił Buzek.

Transformacja naszej energetyki to zadanie nie na 5, 10, ale - na co najmniej 30 lat. Pozyskiwanie na nią kolejnych, niezbędnych środków w następnych wieloletnich budżetach unijnych po roku 2027, zależeć będzie od tego, jak wykorzystamy tę pierwsza pulę. A do tego potrzebna jest konkretna i wiarygodna długoterminowa strategia energetyczna Polski, jaką bez dalszej zwłoki powinni przygotować rządzący. Niezbędne jest również pilne opracowanie w regionach takich, jak województwo śląskie, kompleksowych programów ich sprawiedliwej transformacji gospodarczo-społecznej” - podsumował Buzek.

Zapraszamy serdecznie do udziału w licytacji spaceru z Jerzym Buzkiem -  tym razem po Wrocławiu. W zeszłorocznej edycji WOŚP były premier zapraszał do spaceru po śląskim Chorzowie, w tym roku postanowił zaprosić Państwa do wspólnego odkrywania sekretów stolicy Dolnośląskiego. Przewodnikiem będzie Beata Majewska, dziennikarka „Gazety Wyborczej” i autorka wrocławskich “Spacerowników”. Wyjątkowa okazja, aby w doborowym towarzystwie poznać Wrocław, a przede wszystkim pomóc dzieciom.

Poniżej link do licytacji:

https://allegro.pl/oferta/spacer-po-wroclawiu-z-prof-jerzym-buzkiem-8835428273