Jerzy Buzek został dziś wybrany sprawozdawcą rozporządzenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) w komisji ITRE Parlamentu Europejskiego. Były premier będzie pilnował wydatkowania środków z FST na wsparcie regionów najbardziej narażonych na negatywne skutki przechodzenia do zielonej gospodarki.

– Wybór koleżanek i kolegów europosłów odbieram jako wyraz dużego zaufania i docenienia moich dotychczasowych działań na rzecz powołania tego Funduszu– skomentował europoseł.

– Dzisiaj propozycja Komisji Europejskiej leży na stole, przystępujemy zatem do pracy: najpierw w Parlamencie Europejskim, a następnie - do negocjacji z państwami członkowskimi. Nie mamy czasu do stracenia, jeżeli chcemy, by pieniądze bez opóźnień popłynęły od 1 stycznia 2021 r. do naszych regionów, miast, przemysłu, małych i średnich firm czy start-upów – powiedział były premier. Dodał również, że: „muszą to być w całości nowe, dodatkowe środki, nieuszczuplające budżetów innych instrumentów i polityk UE - przede wszystkim polityki spójności czy Wspólnej Polityki Rolnej”.

– Dla mieszkańców polskich regionów górniczych, przede wszystkim Śląska i Zagłębia, nie ma chyba dzisiaj ważniejszego tematu niż sprawiedliwa społecznie transformacja ekonomiczna oraz pozyskanie na to wsparcia i odpowiednich środków z Unii Europejskiej. Cieszę się więc, że będę mógł nad nim pracować” – powiedział Jerzy Buzek.

Fundusz, w wysokości 7,5 miliarda euro na lata 2021-2027, to kluczowy element programu „Europejski Zielony Ład”. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma wspierać m.in. rewitalizację terenów pokopalnianych i niwelowanie szkód górniczych, inwestycje ograniczające emisję CO2, zwiększające efektywność energetyczną i rozwój odnawialnych źródeł energii, tworzenie nowych miejsc pracy, innowacje - w tym społeczne, kursy zawodowe i inkubatory przedsiębiorczości, inwestycje w cyfryzację i nowe technologie, małe i średnie firmy oraz start-upy. 

Prof. Marian Zembala, wybitny kardiochirurg, następca prof. Zbigniewa Religi, obchodził dziś swe 70. urodziny. Jerzy Buzek miał zaszczyt uczestniczyć w benefisie zorganizowanym z tej okazji w Hali Pogoni w Zabrzu.

 Była to okazja oddania hołdu wybitnemu lekarzowi - a przede wszystkim wielkiemu humaniście, którego postawa wobec pacjentów i niezwykła wiara w drugiego człowieka może być przykładem dla młodego pokolenia - nie tylko lekarzy. Apologeta nadziei jako źródła wiary w Boga i człowieka. Jego credo w pracy lekarza najlepiej oddają słowa innego wybitnego kardiochirurga i społecznika Marka Edelmana: zrobić wszystko, aby „zdążyć przed Panem Bogiem”.

 Jerzy Buzek w swym przemówieniu podkreślał, że Prof. Zembala jest wielkim Europejczykiem przywiązanym do europejskich wartości i żartobliwie pokrzepił Profesora - z którym przyjaźni się od lat – że  „70 tka to nie taki jeszcze straszny wiek."

 Motto tego wyjątkowego benefisu - „Spełniony dzięki Bogu i ludziom” najtrafniej oddaje wartości tego wybitnego lekarza, który ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu uczynił jeden z najlepszych w Europie ośrodków transplantacyjnych.

Sam prof. Zembala wielokrotnie powtarzał, że: „Każde spotkanie jest zaciągnięciem długu, który wypada spłacić”. Dziś patrząc na setki jego przyjaciół mamy pewność, że jego długi zostały spłacone - a to my pozostaniemy dłużnikami Pana Profesora.

 © Fot. Arek Gola /Dziennik Zachodni 

Europoseł Jerzy Buzek zachęca do uczestnictwa w konkursie: "Cześ Europo!"

-Jesteś uczniem klasy 6,7 albo 8 szkoły podstawowej?

-Chcesz dowiedzieć się czegoś o Europie i Unii Europejskiej?
-Wolisz działać w grupie bardziej od siedzenia nad podręcznikami? 
-Chcesz wyjechać z przyjaciółmi do Brukseli?
 
Jeżeli tak, koniecznie zgłoś się do II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Cześć, Europo!" organizowanego przez Stowarzyszenia "Młodzi dla Europy" i "Yes Youth Can"!
Głównym zadaniem jest utworzenie dwu- lub trzyosobowego zespołu i przeprowadzenie w swojej okolicy (szkole, świetlicy, osiedlu) akcji, która w szeroki sposób rozpowszechniałaby wiedzę o Europie i Unii Europejskiej- jej kulturze, historii, językach. Możecie chociażby ogłosić festiwal kuchni europejskiej, przeprowadzić w szkolnym radiowęźle audycję o sławnych Europejczykach albo stworzyć ciekawą gazetkę o historii Unii. Możliwości są nieograniczone, a na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody, w tym wycieczka do Brukseli!

Nauczycieli zapraszamy do zgłaszania szkół. Rejestracja kończy się 16 lutego 2020. Termin nadsyłania prac mija 20 marca 2020.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie czesceuropo.eu oraz na Facebooku- facebook.com/czesceuropo

Były premier uczestniczył w debacie: Dlaczego klimat zmienia wszystko zorganizowanej w ramach konferencji Ryzyka i Trendy 2020 Polityki Insight.  

Jerzy Buzek podkreślał sposób w jaki sprawy klimatu emanują na wiele obszarów polityki UE.

- W latach 90. nie przykładaliśmy wystarczająco dużej wagi do problemów związanych ze środowiskiem. Teraz kwestie klimatu są w centrum europejskiej polityki. Europejski Zielony Ład dotyczy nie tylko klimatu, ale również gospodarki obiegu zamkniętego, odchodzenia od plastiku. Dotyczy on także transportu, budownictwa i rolnictwa. Będzie to naszą siłą napędową na następne dekady – zaznaczył.

Podkreślał również potrzebę jednoznacznego zaangażowania polskiego rządu w realizację celów klimatycznych UE. – Polska powinna zaangażować się w cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, jeśli tak nie będzie, nie powinniśmy oczekiwać wsparcia od Unii Europejskiej. Nikt nie twierdzi, że będzie to łatwe. Jednak mówimy także o takich kwestiach jak wpływ jakości powietrza na nasze zdrowie, a to jest absolutnie kluczowe. Powinniśmy angażować nowe środki i siły, żeby chronić naszych obywateli, szczególnie w regionach węglowych. Nie chcemy ich stawiać w opozycji do celów Unii Europejskiej – podkreślał Jerzy Buzek.

Wraz z Jerzym Buzkiem w debacie udział wzięli Beth Gardiner -dziennikarka klimatyczna, Mikołaj Dowgielewicz - dyrektor generalny, EBI, Carolina García Gómez- prezes zarządu, IKEA Polska.

 © Fot. Polityka Insight