Dzięki „Solidarności’, ZZ ludzi pracy,zmieniliśmy Polskę, a 16 lat temu weszliśmy do UE. W dniu tej rocznicy jak i Święto Pracy-gdy w pandemii wielu pracę traci a z UE płynie do nich pomoc - widzimy, że wzmacniana w czasach "spokoju" solidarność, to nasza siła w każdym kryzysie.

Zapraszamy na dzisiejszą rozmowę europosła Jerzego Buzka z red. Jakóbikiem w Biznes Alert: „Kryzys koronawirusa może być szansą dla energetyki.” Rozmowa dotyczy aktualnych tematów m in. sposobu w jaki pandemia Covid-19 może zmienić przyszłość Europejskiego Zielonego Ładu, racjonalności pomysłu zamrożenia systemu handlu emisjami ETS i obecnej pozycji negocjacyjnej polskiego rządu w kwestii kształtu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Poniżej kilka cytatów:

Nawiasem mówiąc, badania naukowców z Uniwersytetu Harvarda pokazują, że zanieczyszczone powietrze może wpływać na wyższą śmiertelność na COVID-19.

Dzisiaj zatem Europejski Zielony Ład naturalnie może stać się głównym filarem wielkiego planu odbudowy UE po recesji wywołanej COVID-19 – impulsem do tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy dla naszych obywateli, pobudzania przyjaznego dla środowiska rozwoju gospodarczego, do szerszego otwierania się na zieloną energię czy nowe technologie.

Mówiąc najkrócej, jako klasyczny przykład tłuczenia termometru, który pokazał, że mamy gorączkę: nie wyzdrowiejemy od tego, ale przynajmniej już nic nie przypomni nam o chorobie.

Zapraszamy na wywiad Jerzego Buzka w „Dzienniku Zachodnim”. Rozmowa dotyczy rocznicy katastrofy w Smoleńsku oraz pomocy Unii Europejskiej dla Polski na walkę z kryzysem zdrowotnym i gospodarczym wywołanym pandemią. 

„Boleśnie zdałem sobie sprawę, że jestem świadkiem wpisywania daty 10. kwietnia 2010 roku, w 70 lat po tamtej dacie, do listy naszych narodowych tragedii.”

„Najkrócej jak można: Polska może od zaraz wydać 7,4 mld euro (około 32 mld złotych) pieniędzy unijnych w zależny od nas sposób na zakup sprzętu medycznego i przezwyciężenie pierwszych społeczno-gospodarczych skutków pandemii.”

„Nasz kraj uzyskał także zgodę na przekazanie firmom 22 mld euro na zachowanie płynności finansowej oraz kredyty dla MŚP.”

„Polski rząd może, i powinien, natychmiast wystąpić do KE o pomoc dla bezrobotnych, bo to dzisiaj najpilniejsza potrzeba; chodzi o 100 mld € dla państw członkowskich wyjątkowo taniego kredytu gwarantowanego przez UE.”