PE przyjął dziś swoje stanowisko ws. unijnego budżetu na 2020 rok w wysokości 168,5 miliardów euro w zobowiązaniach, czyli o dwa miliardy euro więcej w porównaniu do propozycji państw członkowskich. Dodatkowo, dzięki staraniom posłów delegacji PO - PSL w budżecie zapewniono pieniądze na nowe, pilotażowe działania, które w kolejnych latach będą realizowane przy współpracy z Komisją Europejską. Wynegocjowane porozumienie przewiduje 35,95 milionów euro na działania zaproponowane przez polskich europosłów.

Największa kwota z tej puli, bo aż 18 mln euro została przeznaczona na projekt zaproponowany przez Jerzego Buzka tj. pomoc regionom górniczym. Celem projektu jest zwiększanie pomocy dla unijnych regionów górniczych w transformacji poprzez wzmacnianie i dalszy rozwój Platformy Wsparcia Regionów Górniczych.

Były premier jest również autorem projektu: sztuczna inteligencja w leczeniu nowotworów dziecięcych, który uzyskał dotację w wysokości 1 mln euro. Celem tego działania jest zwiększanie zastosowania sztucznej inteligencji w leczeniu nowotworów dziecięcych, poprzez wykorzystanie technologii AI w diagnostyce tych chorób. Umożliwi to rozwój skuteczniejszych terapii oraz usprawni wymianę danych i najlepszych praktyk w tej dziedzinie między krajami UE.

Obydwa projekty powstały z myślą o Śląsku. Warto wspomnieć, że w okolicach Rybnika odnotowano najwyższą zapadalność na raka mózgu wśród dzieci. Badania wskazują, że istnieje związek przyczynowo -skutkowy pomiędzy wysokimi stężeniami pyłów w powietrzu a zachorowalnością na ten rodzaj nowotworu. Miejmy nadzieję, że obydwa działania zmniejszą liczbę dzieci chorych na raka w województwie śląskim.