Europosłowie zagłosowali dziś  za przyjęciem pakietu wodorowo-gazowego, składającego się z dyrektywy i rozporządzenia w tej sprawie.

Jest to ukoronowanie dwuletniego wysiłku zespołu Jerzego Buzka, który kierował pracami nad legislacją jako sprawozdawca rozporządzenia.

- To pierwsze tak kompleksowe ramy prawne dla rozwoju gospodarki wodorowej w historii - podkreślał europoseł po głosowaniu.

Czym jest pakiet wodorowo- gazowy?

Pakiet wodorowo-gazowy ma dać podstawę prawną do rozwoju rynku wodoru oraz gazów odnawialnych.

Dyrektywa ma na celu zdekarbonizowanie sektora energetycznego, określając zasady inwestowania. Zawiera również przepisy dotyczące praw konsumentów, operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, dostępu stron trzecich i zintegrowanego planowania sieci oraz niezależnych organów regulacyjnych.

Rozporządzenie ma natomiast zintegrować istniejącą infrastrukturę energetyczną oraz zapewnić większy udział wodoru i gazów odnawialnych za pomocą wysokich rabatów taryfowych. Obejmuje ono przepisy ułatwiające mieszanie wodoru z gazem ziemnym i gazami odnawialnymi oraz ściślejszą współpracę UE w zakresie jakości i magazynowania gazu.

 Rozporządzenie koncentruje się również na zwiększeniu inwestycji w infrastrukturę wodorową, zwłaszcza w regionach węglowych, promując przejście na zrównoważone źródła energii, takie jak biometan i niskoemisyjny wodór.

Krok ku bezpieczeństwu

Przepisy wprowadzą również opcję systemu wspólnych zakupów gazu w celu uniknięcia konkurencji między państwami członkowskimi oraz projekt pilotażowy mający na celu wzmocnienie unijnego rynku wodoru przez pięć lat. Ze wspólnych zakupów całkowicie wykluczone jest importowanie gazu Rosji i Białorusi.

- Wspólne zakupy gazu. Pamiętajmy, czekaliśmy na nie tu, w Parlamencie Europejskim, wiele lat. Dzisiaj je mamy. Wykluczamy z tych wspólnych zakupów Rosję. Jeśli agregujemy nasze potrzeby, to się okazuje, że mamy taniej i, co ważne, włączymy w to także wodór - mówił Jerzy Buzek w PE.

Powiązane artykuły:

Pakiet Wodorowo-Gazowy przyjęty przez komisję PE.

Kompromis w sprawie rozporządzenia wodorowo- gazowego osiągnięty!

– Nadchodzi era wodoru – skomentował Jerzy Buzek dzisiejsze głosowanie w Komisji ITRE PE ws. rozporządzenia i dyrektywy dot. zielonego wodoru.

„Jerzy Buzek będzie nadzorował przepisy o transformacji sektora gazowego kluczowe dla Polski”.