Jako premier rządu, który położył podwaliny samorządu w Polsce w ramach wprowadzonej reformy administracyjnej w 1999 r., prof. Buzek od lat aktywnie wspiera środowisko samorządowe w Polsce. W swej wypowiedzi premier odniósł się do początków reform   - ‘Solidarność’ była odrodzeniem samorządności w naszym kraju. Budowaliśmy wolne demokratyczne państwo a fundamentem były samorządy - powiedział były premier.           Kontynuując, prof. Buzek zauważył, że doświadczenie centralnie sterowanego komunistycznego państwa zrodziło ogromną potrzebę decentralizacji, postrzeganej jako oddanie władzy lokalnym społecznościom.  Przypomniał hasło wyborcze AWS: Idziemy po władzę, aby oddać ją ludziom - które jego zdaniem było kwintesencją samorządowych dążeń ludzi w ówczesnej Polsce.

           Oprócz prof. Buzka w debacie wzięli udział prof. Janusz Stępień, Pani prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Beata Klimek i posłanka RP, Pani Ewa Lieder. Głównym tematem spotkania była prezentacja koncepcji wzmocnienia roli samorządu przedstawionej w raporcie „Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo” - dr hab. Dawida Sześciło, eksperta Fundacji Batorego, która zorganizowała wydarzenie.  Zdaniem panelistów raport i jego rekomendacje są istotnym i  głosem w publicznej debacie o samorządach.

Link do raportu przedstawiamy poniżej.  

http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Polska%20samorzadow.pdf