Parlament Europejski poparł dziś w Strasburgu listę 151 unijnych projektów infrastruktury energetycznej i paliwowej, m.in. z sektora gazu, energii elektrycznej i ropy naftowej. Wiele z nich realizowanych jest w Polsce. Ich odrzucenia domagali się Zieloni.

To dobry dzień dla polskich konsumentów, firm i przemysłu, dla przyszłych pewnych i przystępnych cenowo dostaw energii, dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zbudowaliśmy,  jako Europejska Partia Ludowa, szeroką koalicję – najpierw na poziomie Komisji Przemysłu, Badań i Energii, a dzisiaj – w głosowaniu plenarnym. Nasze negocjacje z socjalistami i liberałami były trudne, ale owocne. Inwestycje z 4 listy PCI przybliżą nas do ukończenia budowy unijnego wewnętrznego rynku energii i Unii Energetycznej, ale również – do realizacji celów klimatycznych. Dlatego tak ważne było, by Parlament Europejski to poparł” – skomentował Jerzy Buzek.

Opublikowana przez Komisję Europejską 31 października 2019 r. lista zawiera m.in. kilkanaście projektów infrastruktury energetycznej w Polsce – z sektora gazu, energii elektrycznej i ropy naftowej.

Stawką dzisiaj była możliwość otrzymania pomocy Unii Europejskiej dla takich naszych strategicznych inwestycji jak gazociąg Baltic Pipe z Danii do Polski, budowa pływającego terminala na gaz ciekły LNG w Gdańsku, połączenia gazowe z Litwą i Słowacją, ropociąg Brody-Adamowo czy – rozbudowa wewnętrznych sieci elektroenergetycznych. Wynik dzisiejszego głosowania to także zielone światło Parlamentu Europejskiego dla ubiegania się przez Polskę o poważne wsparcie finansowe dla tych projektów – bardzo mi na tym zależało. Wykorzystajmy tę szansę – zaapelował Jerzy Buzek.

Projekty PCI – Wspólnego Zainteresowania UE – to transgraniczne projekty infrastruktury energetycznej o strategicznym znaczeniu dla Unii. Korzystają one z licznych udogodnień w postaci m.in. przyspieszonej procedury wydawania pozwoleń i decyzji administracyjnych czy możliwości otrzymania środków finansowych z instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility) w formie bezzwrotnych dotacji lub innowacyjnych instrumentów finansowych. Lista projektów PCI jest aktualizowana co 2 lata.

Jerzy Buzek został dziś wybrany sprawozdawcą rozporządzenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) w komisji ITRE Parlamentu Europejskiego. Były premier będzie pilnował wydatkowania środków z FST na wsparcie regionów najbardziej narażonych na negatywne skutki przechodzenia do zielonej gospodarki.

– Wybór koleżanek i kolegów europosłów odbieram jako wyraz dużego zaufania i docenienia moich dotychczasowych działań na rzecz powołania tego Funduszu– skomentował europoseł.

– Dzisiaj propozycja Komisji Europejskiej leży na stole, przystępujemy zatem do pracy: najpierw w Parlamencie Europejskim, a następnie - do negocjacji z państwami członkowskimi. Nie mamy czasu do stracenia, jeżeli chcemy, by pieniądze bez opóźnień popłynęły od 1 stycznia 2021 r. do naszych regionów, miast, przemysłu, małych i średnich firm czy start-upów – powiedział były premier. Dodał również, że: „muszą to być w całości nowe, dodatkowe środki, nieuszczuplające budżetów innych instrumentów i polityk UE - przede wszystkim polityki spójności czy Wspólnej Polityki Rolnej”.

– Dla mieszkańców polskich regionów górniczych, przede wszystkim Śląska i Zagłębia, nie ma chyba dzisiaj ważniejszego tematu niż sprawiedliwa społecznie transformacja ekonomiczna oraz pozyskanie na to wsparcia i odpowiednich środków z Unii Europejskiej. Cieszę się więc, że będę mógł nad nim pracować” – powiedział Jerzy Buzek.

Fundusz, w wysokości 7,5 miliarda euro na lata 2021-2027, to kluczowy element programu „Europejski Zielony Ład”. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma wspierać m.in. rewitalizację terenów pokopalnianych i niwelowanie szkód górniczych, inwestycje ograniczające emisję CO2, zwiększające efektywność energetyczną i rozwój odnawialnych źródeł energii, tworzenie nowych miejsc pracy, innowacje - w tym społeczne, kursy zawodowe i inkubatory przedsiębiorczości, inwestycje w cyfryzację i nowe technologie, małe i średnie firmy oraz start-upy. 

Prof. Marian Zembala, wybitny kardiochirurg, następca prof. Zbigniewa Religi, obchodził dziś swe 70. urodziny. Jerzy Buzek miał zaszczyt uczestniczyć w benefisie zorganizowanym z tej okazji w Hali Pogoni w Zabrzu.

 Była to okazja oddania hołdu wybitnemu lekarzowi - a przede wszystkim wielkiemu humaniście, którego postawa wobec pacjentów i niezwykła wiara w drugiego człowieka może być przykładem dla młodego pokolenia - nie tylko lekarzy. Apologeta nadziei jako źródła wiary w Boga i człowieka. Jego credo w pracy lekarza najlepiej oddają słowa innego wybitnego kardiochirurga i społecznika Marka Edelmana: zrobić wszystko, aby „zdążyć przed Panem Bogiem”.

 Jerzy Buzek w swym przemówieniu podkreślał, że Prof. Zembala jest wielkim Europejczykiem przywiązanym do europejskich wartości i żartobliwie pokrzepił Profesora - z którym przyjaźni się od lat – że  „70 tka to nie taki jeszcze straszny wiek."

 Motto tego wyjątkowego benefisu - „Spełniony dzięki Bogu i ludziom” najtrafniej oddaje wartości tego wybitnego lekarza, który ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu uczynił jeden z najlepszych w Europie ośrodków transplantacyjnych.

Sam prof. Zembala wielokrotnie powtarzał, że: „Każde spotkanie jest zaciągnięciem długu, który wypada spłacić”. Dziś patrząc na setki jego przyjaciół mamy pewność, że jego długi zostały spłacone - a to my pozostaniemy dłużnikami Pana Profesora.

 © Fot. Arek Gola /Dziennik Zachodni 

Europoseł Jerzy Buzek zachęca do uczestnictwa w konkursie: "Cześ Europo!"

-Jesteś uczniem klasy 6,7 albo 8 szkoły podstawowej?

-Chcesz dowiedzieć się czegoś o Europie i Unii Europejskiej?
-Wolisz działać w grupie bardziej od siedzenia nad podręcznikami? 
-Chcesz wyjechać z przyjaciółmi do Brukseli?
 
Jeżeli tak, koniecznie zgłoś się do II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Cześć, Europo!" organizowanego przez Stowarzyszenia "Młodzi dla Europy" i "Yes Youth Can"!
Głównym zadaniem jest utworzenie dwu- lub trzyosobowego zespołu i przeprowadzenie w swojej okolicy (szkole, świetlicy, osiedlu) akcji, która w szeroki sposób rozpowszechniałaby wiedzę o Europie i Unii Europejskiej- jej kulturze, historii, językach. Możecie chociażby ogłosić festiwal kuchni europejskiej, przeprowadzić w szkolnym radiowęźle audycję o sławnych Europejczykach albo stworzyć ciekawą gazetkę o historii Unii. Możliwości są nieograniczone, a na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody, w tym wycieczka do Brukseli!

Nauczycieli zapraszamy do zgłaszania szkół. Rejestracja kończy się 16 lutego 2020. Termin nadsyłania prac mija 20 marca 2020.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie czesceuropo.eu oraz na Facebooku- facebook.com/czesceuropo