Prof. Buzek miał przyjemność moderowania sesji plenarnej: „Europa po wyborach. Wiele prędkości i różne kierunki?”. Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją SWPS Prof. Radosław Markowski przedstawił Analizę Wyborów do Parlamentu Europejskiego jako słowo wprowadzenia do późniejszej debaty.

Znamienici goście: Mikulasz Dzurinda - były premier Słowacji, Petro Poroszenko - były prezydent Ukrainy, Konrad Szymański - sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Loyze Peterle - były premier Słowenii rozmawiali na temat polityki rozszerzenia UE, korzyści płynących z członkostwa strefy Euro i idei integracji europejskiej w kontekście dzisiejszych wyzwań przed którymi, stoi Unia Europejska. W trakcie dyskusji padło wymowne pytanie: Za co Europejczycy byliby gotowi umierać na wypadek konfliktu zbrojnego?  

Prof. Buzek przekonywał, że Unia to nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim system wartości, na którym wyrosła kultura Europejska.

Dzień panelu zbiegł się z wyjątkową uroczystością Prezydenta Poroszenki - który obchodził swe urodziny i został obdarowany tortem.

 

 

Jako członek Rady Programowej Europejskiego Forum Nowych Idei, były premier będzie po raz 9-ty uczestniczył w spotkaniach, panelach i wydarzeniach organizowanych w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei w dniach 25 - 27 września w Sopocie.  W tej wypracowanej formule przedstawiciele biznesu, politycy, naukowcy i ludzie kultury będą przez następne dwa dni usiłowali znaleźć odpowiedz na pytanie: #CoBędzieJutro? Jaka demokracja, jaki rynek, jaka Europa?

W trakcie Ceremonii Otwarcia EFNI 2019 zarówno Jerzy Buzek jak i  wszyscy inni prelegenci: prezes Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, i jej wiceprezes Henryka Bochniarz oraz prezes firmy Orange Polska Jean-Francois Fallacher, podkreślali, że jesteśmy świadkami nieuchronnej zmiany: znany porządek wyznaczony przez silne więzi transatlantyckie, wielostronne umowy handlowe, demokrację odchodzi w niepamięć, a wyłania się świat zdominowany przez brexit, odradzające się nacjonalizmy, protekcjonizm i ogromny skok technologiczny.   

- W tym kontekście, chcę przytoczyć słowa Alberta Einsteina o tym, że “świat, jaki stworzyliśmy, jest wynikiem naszego myślenia. Nie można go zmienić bez zmiany naszego myślenia”. Dyskutując o Nowych Ideach, o zachodzących zmianach, bądźmy gotowi na zmianę w naszym myśleniu - mówił w swym przemówieniu były premier na Ceremonii Otwarcia EFNI 2019.   W dobie silnej polaryzacji społecznej i mediów tożsamościowych  tracimy otwartość na dostrzeżenie innego punktu widzenia. Tylko dzięki zachowaniu naszej gotowości do zmiany myślenia poradzimy sobie z mnogością wyzwań przed jakimi stoi Europa, rynek i demokracja.

W dniu jutrzejszym prof. Buzek podejmie próbę odpowiedzi na pytanie: jaka Europa? - moderując sesję plenarną zatytułowaną: „Europa po wyborach: wiele prędkości i różne kierunki?”

Jerzy Buzek został zaproszony do udziału w panelu głownym: „Zapewnienie Sprawiedliwej i Włączającej Transformacji dla wszystkich” organizowanym w ramach 11-tego Obywatelskiego Forum Energetycznego w Dublinie w 12 września 2019.

- W Europie obserwujemy dziś dwa silne ruchy obywatelskie - „Żółte kamizelki” i strajki ekologiczne, których twarzą jest młoda Szwedka, Greta Thunberg. Ruch kamizelek skupia zaniepokojonych rosnącymi cenami energii. Greta i wspierający ją młodzi, apelując „Nie zabierajcie nam przyszłości!”, zwracają uwagę na degradację środowiska naturalnego. Z pozoru dwa różne problemy, ale mianownik mają wspólny, a nazywa się on „transformacja energetyczna” - stwierdził prof. Buzek nawiązując do głównego tematu debaty.

W dalszej części swej wypowiedzi były premier mówił o wyzwaniach, z którymi musi się zmierzyć Śląsk- w ramach transformacji energicznej.

- Jaki z tego wniosek? Taki, że przechodząc na nowoczesną i przyjazną dla środowiska energetykę, musimy wziąć pod uwagę wszystkie te głosy. Od lat zdaję Wam tu relację z moich działań w Brukseli na rzecz konkretnych środków na wsparcie mieszkańców regionów żyjących dotąd z węgla. Dzięki moim staraniom, w latach 2021-2027 powinno do nich popłynąć co najmniej 20 miliardów złotych. Potwierdziła to nowa przewodnicząca KE, Ursula von der Leyen - to ogromnie ważna deklaracja! Ale od samego początku powtarzam też: transformacja energetyczna uda się tylko jeśli wszyscy obywatele - więc także, a może przede wszystkim, górnicy i ich rodziny - będą mieć poczucie, że robimy to dla nich i z nimi, a nie - przeciwko nim; że działamy wielotorowo - rozwiązujemy problem trującego nas smogu, ale tworzymy też nowe miejsca pracy, rewitalizujemy miasta i inwestujemy w innowacje społeczne. Będę tego dalej bardzo pilnował - zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w dialogu z Komisją Europejską czy przedstawicielami państw członkowskich!

 

       Wystąpienie Prof. Jerzego Buzka otworzyło obrady okrągłego stołu w sprawie Regionów Górniczych w Transformacji. Główny Instytut Górnictwa gościł przedstawicieli Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, samorządu wojewódzkiego, biznesu, naukowców i europarlamentarzystów.

       Były premier przypomniał, że dotychczas dzięki jego konsekwentnym staraniom uruchomiono finansowanie Platformy Wsparcia Regionów Górniczych UE, którą powołał wraz z wiceprzewodniczącym KE, Marošem Šefčovičem w 2017r. Celem Platformy jest stworzenie projektów rewitalizacji regionów górniczych, takich jak Śląsk i Zagłębie poprzez modernizację sektora energetycznego, rozwój nowoczesnych miejskich sieci ciepłowniczych, walkę ze smogiem i ubóstwem energetycznym, jak też rewitalizację zdewastowanych miast górniczych, szkolenia, przygotowywanie gruntu pod nowe inwestycje na terenach pokopalnianych, tworzenie nowych miejsc pracy.We wtorek komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) PE poparła poprawkę byłego premiera w sprawie zapewnienia w budżecie UE na 2020 r. kolejnych 20 milionów euro na ten cel.

       Teraz kolejnym krokiem jest utworzenie stałej pozycji w budżecie UE tj. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.  Były premier podkreślał, że teraz trzeba przekonać państwa członkowskie UE, że solidny fundusz na restrukturyzację terenów górniczych jest potrzebny.

- Nam potrzebne są wielkie pieniądze na wielkie projekty, Chodzi o to, aby państwa członkowskie zaakceptowały ten fundusz, który będzie służył do przeprowadzenia transformacji energetycznej- podkreślał Jerzy Buzek. Były premier mówił o planowanych kolejnych spotkaniach, które odbędzie lobbując w tym celu.