W dzisiejszych głosowaniach w Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego posłowie poparli poprawkę autorstwa Jerzego Buzka o zapewnieniu w budżecie Unii Europejskiej na 2020 rok 20 milionów euro na wsparcie regionów górniczych. Jerzy Buzek, do niedawna szef komisji ITRE, zapowiedział dalsze działania w tej sprawie.

 „20 mln euro na Platformę Wsparcia Regionów Górniczych na przyszły rok to kwota rekordowa, ale nie ostateczna. Dzięki tym pieniądzom m.in. Śląsk czy Zagłębie będą się mogły lepiej przygotować do korzystania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej z budżetem co najmniej kilku miliardów euro w ramach nowego 7-letniego budżetu UE. To nasz cel" - skomentował chwilę po głosowaniu.

Buzek podkreślił, że pomoc dla regionów takich jak Śląsk czy Zagłębie to w tej chwili jeden z priorytetów Unii Europejskiej.

„Dodatkowe środki dla regionów górniczych znalazły się na agendzie pierwszych glosowań Parlamentu Europejskiego nowej kadencji. W lipcu, w swoim wystąpieniu przed europosłami w Strasburgu, o potrzebie dalszego, mocnego, wieloletniego wsparcia dla tych regionów mówiła nowa szefowa Komisji Europejskiej, Ursula Von der Leyen. Pokazuje to wyraźnie, że pomoc dla mieszkańców regionów żyjących dotąd głównie z węgla, którą inicjowałem w 2015 roku z komisarzami Šefčovičem i Cañete, jest dziś trwałym elementem strategii całej Unii w walce z bezrobociem czy smogiem. Powinno to przełożyć się na jeszcze więcej pieniędzy w kolejnych unijnych budżetach. Będę tego nadal osobiście pilnował – zapewnił były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Udziałem w wiślańskim korowodzie rozpoczął tegoroczne góralskie świętowanie prof. Jerzy Buzek. Po Wiśle, Żywiec a później i Szczyrk i znowu Wisła, bowiem TKB to największa w kraju i jedna z największych imprez folklorystycznych w świecie. Ponad 100 zespołów pieśni i tańca z ok. 20 państw na różnych kontynentach, 4 tysiące tancerzy, śpiewaków i muzyków, ponad 50 kilkugodzinnych wieczornych koncertów na dużych plenerowych estradach, odbywających się równocześnie w kilku miejscowościach przez kolejnych 9 dni.
Dziś po wielu latach zmagań organizacyjnych, występów, prezentacji obrzędów, wystaw twórczości ludowej, itd. Tydzień Kultury Beskidzkiej to niewątpliwie jeden z najwspanialszych i najbardziej barwnych festiwali na świecie. A co najważniejsze, to również spotkanie ludzi polskich gór, to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania a zarazem poznania bogactwa góralskich obrzędów i zwyczajów, strojów muzyki czy gwary.

Prof. Jerzy Buzek został ponownie wybrany szefem Europejskiego Forum Energii na  kolejne 5 lat. W pracach Forum biorą udział kluczowi europosłowie oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, państw członkowskich, sektora energetycznego i przemysłu energochłonnego.

 W ramach Forum były premier będzie kontynuował pracę nad swym sztandarowym projektem: sprawiedliwą transformacją regionów górniczych. Projekty uruchomione z inicjatywy prof. Buzka są strategiczne dla przyszłości Śląskiego. Forum koncentruje się również na innych kwestiach szczególnie ważnych dla Polski: strategią energetyczno-klimatyczną UE do 2050 r., rozwojem odnawialnych źródeł energii i energetyki prosumenckiej, walką ze smogiem i ubóstwem energetycznym.

Kwestie te będą wyznaczać priorytety obecnej kadencji Jerzego Buzka.