10. grudnia 2004

Spotkanie z przedstawicielami władzy lokalnej

10 grudnia w Biurze Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka
w Częstochowie odbyło się spotkanie dyskusyjne z przedstawicielami władz lokalnych. Podczas spotkania były poruszane następujące tematy: wykorzystanie funduszy strukturalnych przez władze samorządowe i uczelnie wyższe regionu częstochowskiego; współpraca między miastem Częstochowa a wyższymi uczelniami częstochowskimi; promocja małych i średnich przedsiębiorców w kraju; programy naukowo-badawcze realizowane na terenie miasta; współpraca pomiędzy miastami Częstochowa, Myszków i Lubliniec.


4. grudnia 2004

Młodzież w Parlamencie Europejskim

W dniach 30.11-04.12.2004 odbył się pierwszy wyjazd studyjny grupy młodzieży
do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Organizatorem wyjazdu było biuro Posła
do Parlamentu Europejskiego prof. J. Buzka. W wyjeździe brało udział 41 osób, w skład grupy wchodziła młodzież gimnazjalna, licealna, jak również przedstawiciele mediów lokalnych. Pan Premier osobiście oprowadzał młodzież po Parlamencie Europejskim
oraz informował uczestników wyjazdu na temat bieżących prac Parlamentu Europejskiego. Młodzież odwiedziła ponadto Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli gdzie wysłuchała prelekcji dyrektora Biura Pana Pawła Klimka na temat promocji woj. Śląskiego
za granicą.


1. grudnia 2004

Debata oraz spotkanie z młodzieżą

W Brukseli podczas obrad częściowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, odbywała się debata na temat sytuacji na Ukrainie. W swoim wystąpieniu prof.J. Buzek zaapelował do społeczności międzynarodowej o jeszcze większe zaangażowanie w sprawy Ukrainy oraz o wzięcie czynnego udziału w procesach politycznych dokonujących się u naszego wschodniego sąsiada.


26. listopada 2004

Seminarium „Polak – Europejczyk”

Seminarium „Polak – Europejczyk” połączone z quizem europejskim zorganizowano 26 listopada w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie. Profesor J. Buzek wygłosił prelekcje na temat obecnej sytuacji związanej z wyborami na Ukrainie a członkowie Klubu Europejskiego „Eurofan” przedstawiali swoje refleksje na temat harmonijnego współżycia z przedstawicielami innych kultur. Finałem spotkania z przedstawicielami Klubów Europejskich z regionu częstochowskiego było wręczenie przez prof. Buzka nagród rzeczowych laureatom quizu europejskiego.


26. listopada 2004

X Akademickie Forum Młodzieży

Jerzy Buzek uczestniczył w X Akademickim Forum Młodzieży odbywającym się w auli Wydziału Teologicznego w Katowicach. Organizatorem forum było Duszpasterstwo Akademickie Archidiecezji Katowickiej. Profesor J.Buzek wygłosił wykład na temat wychowania obywatelskiego oraz wziął udział w debacie wspólnie z młodzieżą z śląskich szkół i uczelni wyższych.


24. listopada 2004

O demokrację na Ukrainie

W czasie środowej sesji komisji ds. zagranicznych Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek powiedział, że Unia zabiega o demokrację w odległych krajach, takich jak Irak czy Kuba, w związku z tym musi też zabiegać o demokrację u największego sąsiada UE, jakim jest Ukraina. Zaapelował również do wysokiego przedstawiciela UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Javiera Solany o natychmiastowe wysłanie do Kijowa specjalnej misji Unii Europejskiej na najwyższym szczeblu. Choć Solana nie poparł podczas debaty pomysłu, by osobiście pojechać do Kijowa, to po debacie potwierdził w rozmowie z prof. Buzkiem, że na Ukrainę powinna się udać delegacja UE. - To powinno być około 15-20 osób, wśród których znajdą się wiceministrowie państw UE, eurodeputowani, przedstawiciele Komisji Europejskiej i prezydencji - powiedział Jerzy Buzek.