20. maja 2017

Wieloaspektowość zrównoważonego rozwoju

W Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu miało miejsce otwarcie i rozpoczęcie „MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU NAUKOWEGO - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - Perspektywy na przyszłość” i  Międzynarodowej Konferencji Naukowej "DEBIUT NAUKOWY 2016 - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ". PATRONAT HONOROWY nad obiema połączonymi konferencjami objęli i udział w debatach wzięli: prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek – MEP, Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka-Szulik i Rektor Politechniki Śląskiej.

W pierwszym dniu dyskusja panelowa odbył się pod hasłem: „Wielowymiarowa natura zrównoważonego rozwoju”, a w dyskusji uczestniczyli: Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze, prof. Sławomir Ratajski – Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO, prof. Krzysztof Wodarski – Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Wuwer – Sekretarz Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim.


19. maja 2017

Kongres Reformacyjny w Gdańsku

Czy można sobie wyobrazić Kościół, Europę, Polskę czy Gdańsk bez Reformacji? Było to jedno z pytań, na które próbowali znaleść odpowiedź paneliści Gdańskiej Debaty Reformacyjnej.

19.05.17 w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku, Jerzy Buzek wraz z historykiem prof. Sławomirem Kościelakiem, bp prof. Marcinem Hintzem i pisarzem Pawłem Huelle dyskutowali o roli reformacji w historii, teologii i kulturze. Dzielili się refleksjami na temat znaczenia Reformacji w ich życiu.


13. maja 2017

Wrocław – Europejską stacją reformacji

We Wrocławiu w Punkcie Informacyjnym Unii Europejskiej odbyła się debata pt.: „Społeczeństwo obywatelskie 1517-2017" z okazji obchodów 500-lecia Reformacji. W dyskusji moderowanej przez JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczyli Premier Jerzy Buzek, biskup Waldemar Pytel z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.


12. maja 2017

EKG 2017 w Katowicach

W dniach 10-12 maja w Katowicach odbyło się największe spotkanie biznesowe w Europie Środkowej - IX Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress ECC).

Organizatorzy zarejestrowali ponad 8 tysięcy uczestników. Wśród gości honorowych znaleźli się liczni przedstawiciele krajowej i europejskiej sceny politycznej, w tym m.in. Maroš Šefčovič - wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. unii energetycznej oraz, jak co roku, Jerzy Buzek - przewodniczący Komisji ITRE w Parlamencie Europejskim, Honorowy Przewodniczący Rady Patronackiej Kongresu.


8. maja 2017

Szanse i Wyzwania dla studenta w Unii Europejskiej 2017 – oceniono w Bielsku-Białej

W  Akademii Techniczno Humanistycznej, odbyła się kolejna debata oksfordzka z cyklu organizowanego przez posłankę na Sejm RP Mirosławę Nykiel.  To ważne - zarówno dla studentów jak i obserwatorów wydarzenie - rozpoczął JM Rektor ATH Prof. Jarosław Janicki, na którego uczelni studenci korzystają z programu edukacyjnego Unii Europejskiej Socrates/Erasmus w ramach, którego wyjeżdżają na studia zagraniczne do krajów europejskich. Dzięki prowadzonej przez uczelnię współpracy z koncernami: Fiat, Volkswagen AG Salzigitter w Niemczech, GM Powertrain Polska, studenci mają możliwość odbywania praktyk oraz staży naukowych w najlepszych na świecie fabrykach, które wdrażają najnowocześniejsze technologie produkcji. Tak realizowana forma przygotowania studenta do wyzwań, które czekają go na rynku pracy, może przynieść bardzo dobre skutki wszystkim stronom, zaangażowanym w innowacyjne formy kształcenia.


27. kwietnia 2017

Bezpieczeństwo dostaw gazu poprzez solidarność energetyczną: Parlament Europejski i Rada osiągnęły kompromis

W nocy z 26 na 27 kwietnia negocjatorzy z ramienia Parlamentu Europejskiego i Rady UE osiągnęli porozumienie w sprawie rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu. Kompromis ten wieńczy ponad rok prac nad rozporządzeniem, licząc od pierwszej propozycji Komisji Europejskiej z lutego 2016 r. To drugi z wynegocjowanych aktów prawnych niezbędnych do utworzenia Unii Energetycznej (pierwszym była Decyzja ws. międzyrządowych porozumień energetycznych). Rozporządzenie wejdzie w życie po formalnym zatwierdzeniu przez Radę i Parlament.

Jerzy Buzek, negocjator rozporządzenia z ramienia Parlamentu Europejskiego, powiedział: „Rozporządzenie ma kluczowe znaczenie dla powstającej Unii Energetycznej. Będziemy bardziej odporni na zewnętrzne zakłócenia dostaw. Zminimalizujemy ryzyko, że ktoś wykorzysta energię jako broń polityczną. Osiągnięte porozumienie daje państwom UE możliwość wzajemnej pomocy w nadzwyczajnych sytuacjach. Co szczególnie ważne, daje im narzędzia, by wspólnie takim sytuacjom z góry zapobiec.”